مرزهای کفر و اسلام   نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش دوم/ بعد از چند سال، لشکر مغول به سویِ هندوستان آمد و شهرِ پهره [بهیره] را تاخت نمود. خانۀ خداداد - عم بایزید - نیز در پهره بود، مالش به تاراج رفت و شیخ خداداد با اهلِ خانۀ خود به...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام   نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش نخست/ چکیـده خاستگاه بنیادگرایی اسلامی در شبه‌قاره را نباید بیرون از آن خطه جست‌وجو کنیم. بررسی تاریخِ هندوستانِ عصرِ مغول و تحقیق در آثار دینیِ بازمانده از این دوره، گواهی برای اثباتِ این حقیقت است. اسلام به‌تدریج در این سرزمین گسترش...

ادامه مطلب...
تیپ شخصیتیِ رستم و اسفندیار

تیپ شخصیتیِ رستم و اسفندیار

پیش درآمد قصه‌های پهلوانی که شاخه‌یی از قصه محسوب می‌شوند، از چه‌گونه‌گی زنده‌گی و نبرد میان قهرمانان و پهلوانان سخن می‌گویند و حالات و چه‌گونه‌گی افکار آن‌ها را در تقابل با همدیگر به نمایش می‌گذارند. شخصیت در قصه‌های پهلوانی، قهرمان...

ادامه مطلب...
نگاهی  به دنیای داستانی پل آ ستر

نگاهی به دنیای داستانی پل آ ستر

«پل آستر» از معدود نویسنده‌گان خلاقی ا‌‌ست که گسترۀ وسیع و متفاوتی از ادبیات را تجربه کرده. گستره‌یی که شامل گردآوردی و ترجمۀ اشعار فرانسه، نوشتن مقاله‌ و نقد ادبی، سرودن شعر، خاطره‌نویسی، تجربۀ ادبیات داستانی پست‌مدرن، رمان ریالیسم جادویی...

ادامه مطلب...
نمایش‌نامه‌‌های  هنریک ایبسن

نمایش‌نامه‌‌های هنریک ایبسن

آثار ايبسن تقريباٌ تمام نيمۀ دوم از قرن نوزدهم را در بر مي‌گيرد. وي زماني به نمايش‌نامه‌نويسي روي آورد كه سنت نمايشي اروپا تنها در مرگ دست‌وپا مي‌زد و تیاتر جدي در آن دوره، تیاتر رمانتيك بود كه صرفاٌ براي...

ادامه مطلب...