مرز های کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

مرز های کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

بخش سوم/ درویزه شیوۀ گردش به محلات و مباحثه با مخالفین را از مرشد خویش - سید علی ترمذی - اخذ نموده بود. «حضرت شیخنا را سند برین بود که اکثر اوقات در اطراف و جوانب مملکت گشته، با اهل هوا...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام   نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش دوم/ بعد از چند سال، لشکر مغول به سویِ هندوستان آمد و شهرِ پهره [بهیره] را تاخت نمود. خانۀ خداداد - عم بایزید - نیز در پهره بود، مالش به تاراج رفت و شیخ خداداد با اهلِ خانۀ خود به...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام   نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش نخست/ چکیـده خاستگاه بنیادگرایی اسلامی در شبه‌قاره را نباید بیرون از آن خطه جست‌وجو کنیم. بررسی تاریخِ هندوستانِ عصرِ مغول و تحقیق در آثار دینیِ بازمانده از این دوره، گواهی برای اثباتِ این حقیقت است. اسلام به‌تدریج در این سرزمین گسترش...

ادامه مطلب...
تیپ شخصیتیِ رستم و اسفندیار

تیپ شخصیتیِ رستم و اسفندیار

پیش درآمد قصه‌های پهلوانی که شاخه‌یی از قصه محسوب می‌شوند، از چه‌گونه‌گی زنده‌گی و نبرد میان قهرمانان و پهلوانان سخن می‌گویند و حالات و چه‌گونه‌گی افکار آن‌ها را در تقابل با همدیگر به نمایش می‌گذارند. شخصیت در قصه‌های پهلوانی، قهرمان...

ادامه مطلب...
نگاهی  به دنیای داستانی پل آ ستر

نگاهی به دنیای داستانی پل آ ستر

«پل آستر» از معدود نویسنده‌گان خلاقی ا‌‌ست که گسترۀ وسیع و متفاوتی از ادبیات را تجربه کرده. گستره‌یی که شامل گردآوردی و ترجمۀ اشعار فرانسه، نوشتن مقاله‌ و نقد ادبی، سرودن شعر، خاطره‌نویسی، تجربۀ ادبیات داستانی پست‌مدرن، رمان ریالیسم جادویی...

ادامه مطلب...