ارنست همینگوی از نگاه ویل دورانت

ارنست همینگوی از نگاه ویل دورانت

بخش نخست/ ویل دورانت/ برگردان: ابراهیم مشعری/  من هیچ نویسنده‌یی را همانند ارنست همینگوی نمی‌شناسم که در او، زنده‌گی و ادبیات بدین‌گونه تنگاتنگ، با هم عجین شده و در هم گره خورده باشد. در برف‌های کلیما نجارو زنی به شوهرش می‌گوید: «تو...

ادامه مطلب...
غنـوشـی؛ اندیشـــه‌ورز  و سیاست‌مداری کامیاب

غنـوشـی؛ اندیشـــه‌ورز و سیاست‌مداری کامیاب

بخش دهــم و پایانی/ «تونس یک کشور سکولار نیست. زبان کشور تونس، عربی و دین آن اسلام است. اما ما برای تمام مردم تونس، چه سکولار باشند و چه اسلام‌گرا، تضمین می‌کنیم که دولت بر اساس موازین جامعۀ مدنی اداره شود....

ادامه مطلب...
غنـوشـی؛ اندیشـــه‌ورز  و سیاست‌مداری کامیاب

غنـوشـی؛ اندیشـــه‌ورز و سیاست‌مداری کامیاب

بخش نهم/ چندهمسری در اسلام غنوشی معتقد است که ضعف حاکم بر زنان و نیاز آنان به مردان، امر فطری نیست، بلکه فرآورد روش‌ها و راهنمایی‌های تربیتی‌یی است که در خانواده و جامعه، زن بدان‌گونه پرورش می‌یابد. «اگر این وضعیت اجتماعی...

ادامه مطلب...
غنـوشـی؛ اندیشـــه‌ورز  و سیاست‌مداری کامیاب

غنـوشـی؛ اندیشـــه‌ورز و سیاست‌مداری کامیاب

بخش هشتم/ وضعیت زن در عصر انحطاط غنوشی از انحطاط این تعریف را ارایه می‌کند: «نگرش منفی انسان و ناتوانیِ او در برابر طبیعت و جامعه». وی به این باور است که پُرفروغ‌ترین مظهر این منفی‌گرایی در «شکل آموزش و پروش...

ادامه مطلب...
غنـوشـی؛ اندیشـــه‌ورز  و سیاست‌مداری کامیاب

غنـوشـی؛ اندیشـــه‌ورز و سیاست‌مداری کامیاب

بخش هفتم/ مرد مانند زن نیست در ابتدای این موضوع، غنوشی به این نکته اشاره می‌کند که زن پیش از اسلام به عنوان انسان دارای ارزش شناخته نمی‌شد اما با آمدن پیام الهی، زن به عنوان انسان شناخته شد و...

ادامه مطلب...