نیم‌نگاهی به «انسان مدرن از این چشم‌انداز»  نبشتۀ عبدالبشیر فکرت بخشی

نیم‌نگاهی به «انسان مدرن از این چشم‌انداز» نبشتۀ عبدالبشیر فکرت بخشی

بخش دوم/ تکنالوژی و متافیزیک از دید فکرت، انسان غربی با استفادۀ به‌جا و بی¬جا از تکنالوژی در منطقِ ماشین چنان اسیر شده که این استفاده به یکی از جدی¬ترین وظایفِ روزمرۀ او تبدیل شده است. فناوری در همه¬‌جا حتا در ذهن...

ادامه مطلب...
نیم‌نگاهی به «انسان مدرن از این چشم‌انداز»  نبشتۀ عبدالبشیر فکرت بخشی

نیم‌نگاهی به «انسان مدرن از این چشم‌انداز» نبشتۀ عبدالبشیر فکرت بخشی

بخش نخست/ درآمد سالیان درازی‌ست که در سرزمینِ ما درخت اندیشه پژمرده شده و شاخه‎های آن در کویر جزمیت فرود آمده است. نمی‎دانم شاید این سرسبزی و پژمرده‎گیِ درختان متعلق به جغرافیایی‌ست که در آن غرس می‎شوند تا کسوتِ حیات به تن...

ادامه مطلب...
ماجرای اصلاح اندیشۀ اسلامی  در شبه‌قارۀ هند/ از ولی‌الله دهلوی تا ابوالاعلی مودودی

ماجرای اصلاح اندیشۀ اسلامی در شبه‌قارۀ هند/ از ولی‌الله دهلوی تا ابوالاعلی مودودی

بخش سوم و پایانی/ ندوی شیفتۀ تاریخ گذشته و سده‌های طلاییِ مسلمانان بود و می‌کوشید اتصال روحیِ خود را با آن نقطۀ تاریخ زنده نگه دارد. همین امر باعث شد که وی در مقالۀ معروفِ خویش «من النجوم الی الارض» در...

ادامه مطلب...
ماجرای اصلاح اندیشۀ اسلامی در شبه‌قارۀ هند/ از ولی‌الله دهلوی تا ابوالاعلی مودودی

ماجرای اصلاح اندیشۀ اسلامی در شبه‌قارۀ هند/ از ولی‌الله دهلوی تا ابوالاعلی مودودی

بخش دوم ------------------ شاه ولی‌الله که به‌شدت تحت تأثیر فروپاشی اقتدار مغول و در پی آن از دست رفتنِ قدرتِ مسلمانان قرار گرفته بود، کوشید با استناد به مفهوم دو مرجع و خلیفۀ مکمل (یکی سیاسی و دیگری فقهی) به احیای یک...

ادامه مطلب...
ماجرای اصلاح اندیشۀ اسلامی  در شبه‌قارۀ هند/ از ولی‌الله دهلوی تا ابوالاعلی مودودی

ماجرای اصلاح اندیشۀ اسلامی در شبه‌قارۀ هند/ از ولی‌الله دهلوی تا ابوالاعلی مودودی

بخش نخست/ پیشینۀ اصلاح اندیشۀ اسلامی در جهــان اسلام قدرت رو به زوالِ مسلمانان طی سده‌های 18 و 19 میلادی و نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی که دامنگیرِ مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی گردیده بود، کنش‌ها و واکنش‌های گوناگونی را در...

ادامه مطلب...