سفیر شرق

سفیر شرق

بخش ششم/ سخن معروفی منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که گویی به مسلمانان دستور داده است: «علم را فرا گیرید ولو که در چین باشد». این روایت با وجود آن‌که از لحاظ فن حدیث، درست نیست؛ اما...

ادامه مطلب...
سفیر شرق

سفیر شرق

بخش پنجــم/ مبارک‌پوری علاوه می‌کند: «به صلۀ رحم بيش از همه‌کس مي‌پرداختند. بيش از همه به مردم رأفت و شفقت و مهرباني داشتند. در معاشرت از همه نيکوتر بودند. از همه مردم، نرم‌خوي‌تر و خوش‌اخلاق‌تر، و از بداخلاقي و گرفتاري از...

ادامه مطلب...
سفیر شرق

سفیر شرق

بخش چهارم / مقام بنده‌گی در نتیجۀ گسترش قلمرو سیاسی اسلام در قرن‌های نخست و تأثیرپذیری اندیشۀ اسلامی از فلسفۀ یونان و باورهای به‌جا مانده از آیین‌های کهن فارسی و هندی و غیره که سبب به‌وجود آمدنِ مکاتب کلامی و عرفانی متنوع...

ادامه مطلب...
سفیر شرق

سفیر شرق

بخش سوم/ آمیزش عقل و عشق عقلی که جهان سوزد یک جلوۀ بی‌باکش از عشق بیاموزد آیین جهان‌تابی اقبال با مطالعۀ عمیقِ مکاتب فلسفی جهان و فناوری‎های چشم‌گیر غرب در عرصه‌های مختلف، بدین نتیجه رسید که مکاتب فکری و سیاسی‌یی که بر ساختارهای اجتماعی...

ادامه مطلب...
سفیر شرق

سفیر شرق

بخش دوم/ بازگشت به خویشتن همان‌طور ‌که مولانای رومی قصۀ جدایی نی را از نیستان با حکایت‌ها و شکایت‌ها و با نگرش ویژۀ عرفانی‌ مطرح می‌کند، اقبال بزرگ فلسفۀ جدایی نی از نیستان را به شیوۀ جدیدی مطابقِ نیاز و مقتضای زمان،...

ادامه مطلب...