نگرشی بر  	چگونه‌گی رابطۀ وحی 		 و شـخص پیــامبر

نگرشی بر چگونه‌گی رابطۀ وحی و شـخص پیــامبر

بخش دوم گواهی پیامبران اگر یک فیزیک‌دان قادر می‌شد قطعه‌آهنی را که تحت تأثیر مغناطیسی قرار گرفته و جذب گردیده است، به سخن گفتن وادارد، مسلماً مردم بسیار خشنود می‌شدند برای این‌که از این آهن اسرارِ زیادی را پرس‌وجو می‌کردند و اطلاعاتِ...

ادامه مطلب...
نگرشی بر  	چگونه‌گی رابطۀ وحی  			و شخص پیامبر

نگرشی بر چگونه‌گی رابطۀ وحی و شخص پیامبر

در ادبیات دینی مرتبط با وحی، واژه‌هایی چون "الهام"، "مکاشفه" و "وحی" نزدیک به هم شناخته می‌شوند و گاهی با هم تلاقی نموده‌اند. دلیل اصلیِ این نزدیکی که نزدیک به هم تفسیر گردیده‌اند، تحلیل کیفیتِ نزول و یا شکل‌گیریِ وحی...

ادامه مطلب...
نگاهی به «تربیت احساسات» نوشتۀ گوستاو

نگاهی به «تربیت احساسات» نوشتۀ گوستاو

بخش دوم و پایانی «گوستاو فلوبر» ید طولایی در نامه‌نگاری داشت و سهم بسیاری از آن با معروف‌ترین معشوقه‌اش «لوییز کوله» است که یازده سال از او بزرگتر بوده. مکاتبات «فلوبر» که بالغ بر چهارده جلد کتاب است، حاوی مهم‌ترین آرای...

ادامه مطلب...
نگاهی به «تربیت احساسات»  نوشتۀ گوستاو

نگاهی به «تربیت احساسات» نوشتۀ گوستاو

بخش نخست «سانتی‌مانتال» صفتی فرانسوی‌ است که معادل فارسی‌اش، چیزی شبیه «احساساتی» یا «احساسی» است؛ اما به اشتباه آن را در محاوره به جای «شیک» [لوکس] به کار می‌بریم. به هر حال، هر قدر هم که فرانسوی‌ها را آدم‌های شیکی بدانیم،...

ادامه مطلب...
نامۀ دردمندانۀ کافکا به پدرش

نامۀ دردمندانۀ کافکا به پدرش

نامه به پدر كه هرگز به دستِ مخاطبش نرسید، نمایانگر صادقانه‌ترین كوششی‌ست كه نویسنده، زیرین‌ترین لایه‌های روابط خانواده‌گی را كاویده و از این منظر، بسیاری از دردمندی‌های جان و روا‌نش را با رویكردی روان‌كاوانه، غنایِ هنرمندانه بخشیده است. نامه چنین...

ادامه مطلب...