نقدِ فیلم  آن‌سوی خط سکوت

نقدِ فیلم آن‌سوی خط سکوت

فیلم: آن‌سوی خط سکوت فیلم‌نامه و کارگردان: همایون پاییـز بر اساس: متن‌ها و پاره‌متن‌های بانو زینت نور زمان: 34 دقیقه سال و محل تولید: کابل، 2016 بخش سوم و پایانی/ منی که آویزان مانده، بخشی از کابوس ‌مرد است و منی که با تمامِ احتیاط به...

ادامه مطلب...
نقدِ فیلم  آن‌سوی خط سکوت

نقدِ فیلم آن‌سوی خط سکوت

فیلم: آن‌سوی خط سکوت فیلم‌نامه و کارگردان: همایون پاییـز بر اساس: متن‌ها و پاره‌متن‌های بانو زینت نور زمان: 34 دقیقه سال و محل تولید: کابل، 2016 بخش دوم/ فقر رابطه، آفتی‌ست که تفاهم و کنش را ویران کرده است. نشان می‌دهد که روشن‌فکر بی‌تأمل و سلیقه‌های...

ادامه مطلب...
نقدِ فیلم  آن‌سوی خط سکوت

نقدِ فیلم آن‌سوی خط سکوت

فیلم: آن‌سوی خط سکوت فیلم‌نامه و کارگردان: همایون پاییـز بر اساس: متن‌ها و پاره‌متن‌های بانو زینت نور زمان: 34 دقیقه سال و محل تولید: کابل، 2016 1 خلاصۀ فیلم مرد مدرنی که در بیداری و خواب دچار کابوس است. آدم چند لایه، بی‌نام و پریشان. توته‌توته و...

ادامه مطلب...
نگاهی کوتاه به داستان  “سپید دندان”

نگاهی کوتاه به داستان “سپید دندان”

سرمای قطب در جنگل‌های کاج، طبیعت را به صورت وحشت‌ناکی در پردۀ ابهام فرو برده بود و سرما و سکوت حکم می‌راند. ناگهان صدایی سکوت را شکست. سورتمه‌یی را سگ‌ها می‌کشیدند و دو مرد خسته و ترسان پیشاپیش حرکت می‌کردند....

ادامه مطلب...
آرمان‌شهر شیخ مصلح‌الدین سعدی در بوستان

آرمان‌شهر شیخ مصلح‌الدین سعدی در بوستان

در ادب فارسي، بوستان سعدي نمونۀ جهان مطلوبي است كه طراح آن، هم غالباً قضاوتي واقع‌بينانه از وضعيت موجود دارد و هم باور به تحقق‌پذيري بسياري از مطلوب‌ها. آرمان‌شهر‌هاي طراحي‌شده بر مبناي آرزو‌هايي تحقق‌ناپذير و بي‌توجه به شرايط و مقتضيات اجتماع،...

ادامه مطلب...