آخرین روزهای هدایت در پاریس

آخرین روزهای هدایت در پاریس

مهين دولت‌شاهي فيروز / نویسندۀ ایرانی/ پاريس، جون 1969 از نظر شباهت ظاهري و اخلاقي که بين ما موجود بود، خيلي خوب مي‌توانستم او را بفهمم و احساسات او را درک کنم؛ زيرا موضوع دايي [ماما] نبود، موجودي را مي‌ديدم که با...

ادامه مطلب...
رابطۀ ادبیات با سیاست

رابطۀ ادبیات با سیاست

برخی مقولات در عین حال که بسیار بدیهی و روشن به نظر می‌رسند، از پیچیده‌گی‌هایی برخوردار اند که عموماً ناشی از خلط مبحثی‌ست که بسیار کهنه است و آن‌چنان در جان این مباحث نشسته، که تفکیک، تمیز و تشخیص خلوص...

ادامه مطلب...
سعدی و روزگار

سعدی و روزگار

سعدی شاعر شیرین‌سخنِ شیراز دربارۀ روزگار و ناپایداری دنیا و این‌که دنیا طعمی شهدآلود ولی همراه با زهرِ ناب دارد، نظراتی خاص ارایه می‌دهد که در این مقالۀ کوتاه بدان پرداخته می‌شود. «جهان، زنده‌گی انسان، تلاش انسان بر روی کرۀ خاکی،...

ادامه مطلب...
در مورد شب یلدا  چه می‌دانیم؟

در مورد شب یلدا چه می‌دانیم؟

دي‌ماه، در ايران کهن، چهار جشن را در بر داشت: نخستين روز ماه دي ـ که موضوع اين جستار است ـ و روزهاي هشتم، پانزدهم و بيست‌وسوم؛ سه روزي که نام ماه و نام روز يکي بود. اما امروز از...

ادامه مطلب...
وقتی که هیـچ چیز هنر نیست!

وقتی که هیـچ چیز هنر نیست!

بخش دوم و پایانی نظریۀ‌ دیگر در قرن‌ اخیر با شعار پایان‌دادن‌ به‌ آشفته‌بازار نظریه‌های‌ هنر، نظریۀ‌ «هنر تشکیلاتی‌» یا هنر مؤسسه‌یی‌ است‌. بر اساس‌ این‌ نظریه‌، هیچ‌ هنری‌ در بیرون‌ از نظام‌ها و نهادهای‌ منسجم‌ِ اجتماعی‌ خلق‌ نخواهد شد و...

ادامه مطلب...