حدیث عجیب‌وغریبِ عشق

حدیث عجیب‌وغریبِ عشق

از میان مفاهیم گوناگون مطرح شده در ادبیات، بی‌گمان مضمون «عشق» یکی از جذاب‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین موضوعاتی است که در اشکال مختلف به آن پرداخته شده است. زیرا عشق، زبانی، جهانی و فرازمانی دارد. عشق کلیدی‌ترین و...

ادامه مطلب...
چرخِ    مست  نگاهی به چاپلینِ کارگر  در «عصر جدید»

چرخِ مست نگاهی به چاپلینِ کارگر در «عصر جدید»

تصاویرى که چاپلین از کارخانه در مقام نمود عینى مفهوم انتزاعى و دست‌نیافتنى «صنعت» به دست مى‌دهد، اکنون دیگر بدل شده است به سیماى کلاسیک مفاهیم کلیشه شده‌یى چون «ماشینیسم»، «جامعۀ صنعتى»، «سیطرۀ ماشین بر انسان» و غیره. تفسیر غالب...

ادامه مطلب...
شرح کوتاهی از غزل ۴۳۳ حافظ

شرح کوتاهی از غزل ۴۳۳ حافظ

1. به جان او، که گرَم عمر ِجاودان بودی، کمینه پیشکش ِبندگانش، آن بودی 2. اگر دلم نشدی پای بندِ ُطرّۀ یار، َکی‌ام، قرار، در این تیره خاکدان، بودی 3. به رخ،چو مهر ِفلک، بی‌نظیر ِآفاق است به دل، دریغ، که یک ذرّه، مهربان بودی 4....

ادامه مطلب...
استعاره و زبان

استعاره و زبان

استعاره مفهومی کمکی است که برای رساندن مفاهیمِ سخت و دیریاب از جهان هستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هم اسطوره و هم فلسفه، زبانی استعاری دارند که جهان بیرون ذهن را با کمک استعاره به جهان ذهنی تقلیل می‌دهند تا...

ادامه مطلب...
نامه نیما یوشیج  به همسرش

نامه نیما یوشیج به همسرش

هر شخصیت بزرگ و ماندگاری برای خود مشخصه‌هایی دارد که او را از دیگران متمایز کرده و در ذهن و قلبِ مردم ماندگار می‌کند. نوشته‌ها و شعرهای بزرگانِ ادبیات هم یکی از وجوه تمایز آن‌هاست؛ نوشته‌های زیبایی که آن‌ها با...

ادامه مطلب...