مقام محمد

مقام محمد

بخش پنجم و پایانی/ کثیری از پژوهش‌گران اعتراف داشته‌اند که محمد در زیر نور آفتاب متولد شده و در همان‌جا زنده‌گی‌اش را سپری کرده است. این سخن بدین معنی است که هیچ گوشه‌یی از زنده‌گی محمد پوشیده و ناگفته باقی نمانده...

ادامه مطلب...
مقام محمد

مقام محمد

بخش چهارم/ آموزه‌های اخلاقیِ اسلام از شفافیت و درخشنده‌گی خاصی برخوردارند، به عنوان نمونه: مومن آیینۀ مومن است؛ دروغ نگویید؛ تهمت مبندید؛ ظلم پس از شرک به خدا بزرگ‌ترین گناه است؛ به کودکان شفقت و به بزرگان احترام داشته باشید؛ همسایه...

ادامه مطلب...
مقام محمد

مقام محمد

بخش چهارم/ سید قطب می‌نویسد: «... ملت مسلمان ملتِ وسطی است با تمام معانی‌یی که وسط دارد، چه وساطت به معنی حسن و فضل باشد یا به معنی اعتدال و میانه‌روی و یا به معنی وسط مادی حسی... میانه‌روی است در...

ادامه مطلب...
مقام محمد

مقام محمد

بخش سوم/ چهار: جهاني بودن اقبال زنده‌گيِ محمد را حد فاصلي ميانِ دنيای كهن و دنياي جديد مي‌داند. به عقيدة وي در دنيای كهن، بشر دوران كودكيِ خود را پشت سر مي‌گذاشت، نيروي عقلِ او رشد نكرده بود، به ياري غريزه‌اش راه...

ادامه مطلب...
مقام محمد

مقام محمد

بخش دوم/ محمد در تعریفِ انسان و ارتقای جایگاهِ او گامی را برداشته است که فراتر از آن در تصور نمی‌گنجد. در پیام‌های محمد، انسان «خلیفه»ی خدا معرفی گردید؛ خلیفه‌یی که خداوند از روحِ خود در آن دمیده و به بهترین...

ادامه مطلب...