درآمدی به جامعه‌شناسیِ تولید ادبیِ پی‌یر بوردیو

درآمدی به جامعه‌شناسیِ تولید ادبیِ پی‌یر بوردیو

بخش نخست/ پي‌ير بورديو از متفکراني‌ست که به توليد فرهنگي و از آن جمله به توليد ادبي پرداخته است. او در تحقيق معروفی در حوزۀ جامعه‌شناسيِ هنر و ادبيات، به بررسي جامعه‌شناختي وضعيتِ رمان از 1830 تا 1850 پرداخته و در...

ادامه مطلب...
مقام محمد

مقام محمد

بخش پنجم و پایانی/ کثیری از پژوهش‌گران اعتراف داشته‌اند که محمد در زیر نور آفتاب متولد شده و در همان‌جا زنده‌گی‌اش را سپری کرده است. این سخن بدین معنی است که هیچ گوشه‌یی از زنده‌گی محمد پوشیده و ناگفته باقی نمانده...

ادامه مطلب...
مقام محمد

مقام محمد

بخش چهارم/ آموزه‌های اخلاقیِ اسلام از شفافیت و درخشنده‌گی خاصی برخوردارند، به عنوان نمونه: مومن آیینۀ مومن است؛ دروغ نگویید؛ تهمت مبندید؛ ظلم پس از شرک به خدا بزرگ‌ترین گناه است؛ به کودکان شفقت و به بزرگان احترام داشته باشید؛ همسایه...

ادامه مطلب...
مقام محمد

مقام محمد

بخش چهارم/ سید قطب می‌نویسد: «... ملت مسلمان ملتِ وسطی است با تمام معانی‌یی که وسط دارد، چه وساطت به معنی حسن و فضل باشد یا به معنی اعتدال و میانه‌روی و یا به معنی وسط مادی حسی... میانه‌روی است در...

ادامه مطلب...
مقام محمد

مقام محمد

بخش سوم/ چهار: جهاني بودن اقبال زنده‌گيِ محمد را حد فاصلي ميانِ دنيای كهن و دنياي جديد مي‌داند. به عقيدة وي در دنيای كهن، بشر دوران كودكيِ خود را پشت سر مي‌گذاشت، نيروي عقلِ او رشد نكرده بود، به ياري غريزه‌اش راه...

ادامه مطلب...