از ناسوت تا ملکوت مـبادی انسان‌شناسی هنرِ مدرن

از ناسوت تا ملکوت مـبادی انسان‌شناسی هنرِ مدرن

بخش دوم / از اثر هنری پی به هنرمند خواهیم برد و با هنرمند شریک خواهیم شد. از تجلی ناسوتیِ اثر هنری به عالم غیبِ هنرمند صعود میکنیم. یک تابلوی نقاشی، حکایت نقاشِ آن است از عالمی که در آن زنده‌گی...

ادامه مطلب...
از ناسوت تا ملکوت مـبادی انسان‌شناسی  هنرِ مدرن

از ناسوت تا ملکوت مـبادی انسان‌شناسی هنرِ مدرن

بخش نخسـت ستاره‌یی بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیدۀ ما را رفیق و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسأله‌آموز صد مدرس شد در معنای تمدن و تعابیری که از این لفظ میشود و نیز در نسبت...

ادامه مطلب...
حافظ؛ شهسـوارِ شـعر پارسـی

حافظ؛ شهسـوارِ شـعر پارسـی

ادبیات فارسی، ادبیاتی‌ست بسیار غنی و در بلنـدای تاریخ پُربار آن، شعرای بسیاری هستند که با اشعارِ خود آثار جاودانی آفریده و دل‌ها را مسخر کرده و جاودان شده‌اند. شعرایی همچون سعدی و رودکی و فردوسی و فرخی و جامی...

ادامه مطلب...
افسانه‌های ناشنیدۀ  عطار نیشابوری

افسانه‌های ناشنیدۀ عطار نیشابوری

عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب «با کاروان حله» دربارۀ عطار نیشابوری به بیان افسانه‌هایی می‌پردازد که به آغاز و پایان زنده‌گیِ این شاعرِ عارف مربوط است: «به موجب افسانه‌ها، در کشتار عام نیشابور شیخ فریدالدین عطار که پیری ضعیف بود، به...

ادامه مطلب...
مهاتما گاندی به روایت جورج اورول

مهاتما گاندی به روایت جورج اورول

جورج اورول ترجمه: دکتر عزت‌الله فولادوند بخش دوم و پایانی از زنده‌گی‌نامۀ خودنوشتِ‌ گاندی روشن نیست که او نسبت به همسر و فرزندان خویش بی‌ملاحظه رفتار می‌کرد یا نه، ولی به هر حال تا این اندازه روشن است که او سه بار حاضر...

ادامه مطلب...