زیبایی‌شناسی فمنیستی و زیبایی‌شناسی

زیبایی‌شناسی فمنیستی و زیبایی‌شناسی

بخش نخست مقدمه این نوشته قصد دارد مشترکات دو حوزۀ متفاوت و به همان اندازه همخوان در حوزۀ زیبایی‌شناسی را مورد بررسی قرار دهد: زیبایی‌شناسی پراگماتیستی و فمنیستی. هر چند که این دو حوزه در نگاه اجتماعی و فلسفی دارای رویکردهای مشترک...

ادامه مطلب...
عجــز در اندیشۀ بیــدل

عجــز در اندیشۀ بیــدل

بخش دوم و پایانی این‌که فرعون دعوای خدایی سر می‌دهد نیز ناشی از پندارِ استغنای او بوده است. فرعون در تمام عمرش با دردی مواجه نشد و اندوهی بر وی غلبه نکرد؛ چه اگر درد و اندوهی بر او می‌آمد، خودش...

ادامه مطلب...
عجــز در اندیشۀ بیــدل

عجــز در اندیشۀ بیــدل

بخش نخست بلنـد اســت آن‌قدرها آشـیان عجـز ما بیـــدل که بی سعی شکست بال و پر نتوان رسید آنجا مقدمه بیدل از شاعرانی است که تا هنوز در سرزمین خودش، یعنی قلمروِ زبانِ فارسی به‌درستی شناخته نشده است. بیدل را هم‌زبان‌های او نیز ارجِ...

ادامه مطلب...
بررسی زنده‌گی امیرتیمور گورکانی و سلسلۀ گورکانیان

بررسی زنده‌گی امیرتیمور گورکانی و سلسلۀ گورکانیان

منطقۀ خاورمیانه همیشه و در گذرگاه تاریخ، دادگاه و خاستگاهِ ادیان و مذاهب، و دست‌خوشِ حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی بوده است. ناحیۀ بین‌النهرین از جمله نواحی‌یی است که ریشه و اصل ادیان ابراهیمی از آن‌جاست، بنابراین در طول...

ادامه مطلب...
معمای            حافظ

معمای حافظ

بخش سوم و پایانی به گمانِ من، بخشِ تفسیرِ عرفانی کشف‌الاسرار را باید “متنِ مادر” برای تمامی ادبیاتِ عرفانِ عاشقانۀ پس از آن دانست. این تأویل سرچشمۀ آثارِ شعری و نثری صوفیانه در روایتِ رابطۀ عاشقانۀ انسان و خداست، از سنایی...

ادامه مطلب...