رویکردی آیدتیک  به زیبا شناسی

رویکردی آیدتیک به زیبا شناسی

بخش سوم و پایانی سرودن غزلی عرفانی و یا عاشقانه و اجتماعی، بستری عارفانه عاشقانه و یا اجتماعی را می‌طلبد تا بتوان خیالِ خود را در این بستر فرود آورد؛ زیرا که وقتی می‌گوییم درون‌مایۀ شعر عاشقانه است و یا سیاسی...

ادامه مطلب...
رویکردی آیدتیک به زیباشناسی

رویکردی آیدتیک به زیباشناسی

بخش دوم سارتر زیبایی فی‌نفسه و ذات زیبایی را برای هنر زیباتر و مفیدتر از زیبایی روساخت در هنر قلمداد می‌کند. می‌توان گفت نگاه سارتر به گفتمان زیباشناسی با نگاه دکارت در زوایایی به تأسی از هرمنوتیک جدید در حرکت است...

ادامه مطلب...
«مولوی بار دگر کوچیده است از کوی من»

«مولوی بار دگر کوچیده است از کوی من»

هفتۀ گذشته، افغانستان یکی از برازنده‌ترین دانشمندانِ خود را از دست داد. محمدعمر فرزاد که استاد چندین‌نسل نوشتن و اندیشیدن در افغانستان بود، بر اثر حادثۀ ترافیکی در شهر مزارشریف درگذشت. شاگردانِ او که امروزه از نام‌دارترین‌های افغانستان اند، جایگاه استاد محمدعمر...

ادامه مطلب...
یادی از آن پیـرِ ‌چله‌نشین

یادی از آن پیـرِ ‌چله‌نشین

1- در اواخر سال 1390 بود که با پیر ِ‌چله‌نشین دیدار من اتفاق افتاد و آن‌روز نخستین‌بار بود که با استاد محمد عمر فرزاد آشنا شدم. او با عطر حرفش، حسِ دیگری بر آشنایی‌مان ریخت. هوای ‌چشم‌هایش، حکایت از اضلاعِ اندیشۀ...

ادامه مطلب...

بخش نخست ۱ـ مفهوم و تاریخچۀ زیباشناسی زیباشناسی از ترکیب زیبا و شناسی متولد می‌شود. زیبا به معنیِ کسی یا چیزی که در نظر و باطنِ خوشایند و یا ناخوشایند به نظر می‌رسد. به عنوان مثال: شما وقتی یک نقاشی رئال را...

ادامه مطلب...