تبارشناسی جریان‌های فکری رایج در جهان  اسلام

تبارشناسی جریان‌های فکری رایج در جهان اسلام

نویسنده: اسامه القاضی برگرداننده به فارسی: مهران موحّد بخش نخست نگارنده به خوبی می‌دانم که ایجاد مرزبندی‌های دقیق در خصوص مسایلی که جنبۀ معرفتی دارد، خیلی دشوار است؛ چرا که نظر به تداخل و به هم درشده‌گی‌یی که در اندیشه‌ها و...

ادامه مطلب...
انسانِ گم‌شده در   امواج   تکنولوژیکِ   زمان

انسانِ گم‌شده در امواج تکنولوژیکِ زمان

بخش چهارم و پایانی ما از غفلتِ خویش نیز گاه غفلت می‌ورزیم و در هاله‌یی از غفلت‌ورزی‌های مرکب و چندلایه گیر می‌آییم. شاید از همین‌جاست که از قرآن‌ کریم به ذکر تعبیر شده است تا انسان به‌واسطۀ آن راهش را به‌سوی...

ادامه مطلب...
انسانِ گم‌شده در امــــــواج   تکنولوژیکِ زمـــــــان

انسانِ گم‌شده در امــــــواج تکنولوژیکِ زمـــــــان

بخش سوم تکنولوژی از یک‌سو، و صعودِ مصرف‌ ‌های کاذب و نیازهای مصنوعیِ غیرضروری از سوی دیگر، انسان را حیوانی ماشینی و مصرف‌ ‌کننده بار آورده است. هراس‌ ‌انگیزتر از همه روزی خواهد بود که انسان وسایل پیشرفته‌ ‌تری ایجاد کند...

ادامه مطلب...
انسان گمشده در امواج تکنولوژیک زمان

انسان گمشده در امواج تکنولوژیک زمان

بخش دوم امام غزالی به نقل از شفیق بلخی آورده است: مردم سه سخن را می‌گویند و در عمل‌کردهای‌شان گاهی موافق آن حرکت می‌کنند: می‌گویند ما بنده‌گان خداوندیم درحالی‌که همانند انسان‌های آزاد رفتار می‌کنند و این خلاف تعهدِ ایشان است. می‌گویند خداوند...

ادامه مطلب...
انسانِ گم‌شده در امواج تکنولوژیکِ زمان

انسانِ گم‌شده در امواج تکنولوژیکِ زمان

بخش نخست استن این عالم ای جان غفلت است هوشیاری این جهان را آفت است هوشیاری زان جهان است و چو آن غالب آید، پست گردد این جهان مولوی مقدمه زمان میگذرد و نسل‌ها نیز یکی پیِ دیگری عوض می‌شود. جوامع از پیچ‌وخم‌های زیادی می‌گذرد و ذهن،...

ادامه مطلب...