عصبانی نیستم!

عصبانی نیستم!

هارون مجیدی زنده‌گی امروز راه‌ها و امکان‌های فراوانی برای عصبانی شدن و مضطرب بودن دارد. به همان شمار راه‌‌های برای نشاط و خوشی هم است، اما قابل دسترس نیست و انسان‌های جهان اول تا جهان سوم، بخش زیادی از عمر خود...

ادامه مطلب...
هـم قهـار و هـم عاصـی

هـم قهـار و هـم عاصـی

هم قهار هم عاصی ولی به شکیباییِ تمام دره‌های پنجشیر، چگونه ممکن است در کمالِ قهاریت عصیان‌گری به زیبایی شعر بود، و چگونه ممکن است در کمالِ عصیان‌گری، قهاری به پیمانۀ یک حنجرۀ آزادی. این فضیلت است؛ فضیلتی که خاصِ...

ادامه مطلب...
تخیل؛ لازمه اساسی برای نوشتن

تخیل؛ لازمه اساسی برای نوشتن

بخش چهارم و پایانی/ نتیجۀ تجـلی اما محصول نگارش به دو صورتِ کُلی تجلی می‌یابد: داستان یا خیال‌گونه است یا بسیار واقعی. در هر دو حالت تفاوتی در اصلِ قضیه وجود ندارد. صندوقچه، کد‌های لازم برای بازسازی تصاویر داستان را در...

ادامه مطلب...
تاریخ متکرر  است  یا متوالی؟

تاریخ متکرر است یا متوالی؟

برخی از پژوهشگران، تاریخ را متکرر و عده‌یی دیگر هم تاریخ را متوالی می‌خوانند و متکی به آن، مورخان را معلمین متجدد بشر می‌دانند. اجتماعات بشری، تکرر تاریخ را رد و طرف‌دار توالی آن می‌باشند. این مسألۀ بسیار کوچک، مفهوم مهمترین...

ادامه مطلب...
تخیل؛ لازمه اساسی برای نوشتن

تخیل؛ لازمه اساسی برای نوشتن

بخش سوم/ مهم‌ترین کارِ ما بازیافتِ چیزی است که پا در ناشناخته دارد. اما جای شک نیست که عرق‌ریزی روح و نوعی رنج در خلالِ نگارش صورت می‌گیرد؛ چون نویسنده ناگزیر است در روند خلاقۀ تخیل و بنا به ایدیولوژی خاصش؛...

ادامه مطلب...
Page 32 of 413« First...1020...3031323334...4050607080...Last »