مروری بر زنده‌گی و هنر پابلو پیکاسو

مروری بر زنده‌گی و هنر پابلو پیکاسو

پیکاسو ۲۵ اکتبر ۱۸۸۱ در مالاگا، جنوب هسپانیه، به دنیا آمد. پدرش نقاش و معلم هنر بود و فرزند را با عنایتی ویژه، با پایه‌های هنر نقاشی آشنا کرد. پسر نیز از نخستین سال‌های کودکی از خود استعدادی شگرف در...

ادامه مطلب...
سوژۀ هنرمند  و  زن

سوژۀ هنرمند و زن

داشتن درکِ درستی از «هنر» و «هنرمند»، مطمیناً بی‌ارتباط به شناختنِ کسانی که تا به امروز توانسته‌اند این مفاهیم را برای خود و آثارشان به ثبت برسانند، نیست. سال 1970 را نقطۀ تحول روابط بینِ هنر و زنان می‌دانند. در...

ادامه مطلب...
چیستی و چونیِ فرهنگ و فرهنگِ مردم

چیستی و چونیِ فرهنگ و فرهنگِ مردم

کشور ما، دارای یک تاریخِ درازدامن و فرهنگِ پُربار بوده که آثار فرهنگی‌اش مثل دانه‌های الماس بر تاج تاریخِ بشریت می‌درخشند. در مورد فرهنگ، تعابیرِ بی‌شمار و شرحِ مفصل موجود است که یک‌جا ‌ساختنِ آن‌ها و گنجانیدن‌شان در قالب یک...

ادامه مطلب...
مکثی برهمان ‌گویی‎های قرآن  وفلسـفه

مکثی برهمان ‌گویی‎های قرآن وفلسـفه

بخش سوم و پایانی بنا بر یک تفسیر، برخی‌ها خداوند را فقط در زبان می‌پرستند و اعتقادمندی به او در عمق روانِ آن‌ها رسوخ نیافته است، از همین‌جاست که در صورت دست‌یابی به خیر و منفعتی، اطمینان یافته، اما مواجهۀشان با...

ادامه مطلب...
مکثی بر همان‌گویی‎های قرآن  و فلسـفه

مکثی بر همان‌گویی‎های قرآن و فلسـفه

بخش دوم رویکردهای هرمنوتیکی یا تأویل گرایانه به متن، حاکی از توجه و اهمیت دادنِ فیلسوفان به پدیده های زبان و معناست. توضیح این‌که، هرمنوتیک در آوانِ ظهورش به‌صورت منسجم که در قرن هجدهم بود، بیشتر روشی در باب معنایابی متن...

ادامه مطلب...