چـــــــــــرا  انجمـن ادبـی  خیــــــــرخـانه؟

چـــــــــــرا انجمـن ادبـی خیــــــــرخـانه؟

نهادسازی و فعالیت‌های گروهیِ ‌منظم و مداوم از ویژه‌گی‌های جوامع پویا و دارای ‌ارزش‌های انسانی است که پس از نظام ‌طالبانی در دهۀ هشتاد و با فراهم شدن زمینه‌‎های کار در عرصه‌های گوناگون، به‌ویژه در بخش کار فرهنگی، کشور ما...

ادامه مطلب...
رازِ جاودانه‌گی شعر و زبان پارسی

رازِ جاودانه‌گی شعر و زبان پارسی

«گـوتـه» شاعر پُرآوازۀ اروپا و جهان كه بدون شك تاريخ ادبياتِ جهان نظيرش را به خود نديده، درحالي كه كوله‌باري از تجربۀ شعر، هُنر، موسيقي و علم و... با خود به همراه دارد، چنان به ستايش زبان فارسي و شعر...

ادامه مطلب...
سـپهرِ  اندیشـۀ سـعدی

سـپهرِ اندیشـۀ سـعدی

سعدی در عصر رواجِ تملق و چاپلوسی ـ زمانی که سنت ادب پارسی وسیلۀ کسب نام‌ونان و هجواییِ آن است و زورمندان تهی از دانش، به قصاید بلند مدح و ستایش خو گرفته‌اند ـ با حق‌گوییِ گستاخانه‌یی که ملک مسلم...

ادامه مطلب...
نویسندۀ  خلوت‌نشین

نویسندۀ خلوت‌نشین

غنیمت دان و می خور در گلستان که گل تا هفته دیگر نباشد ببرک ارغند سرانجام پس از بیماری طولانی قلبی رخت سفر بست. نویسنده‌یی که در هر زمان احساسات و مکنونات قلبی خود را در قالب داستان‌ها و رمان‌ها ریخت....

ادامه مطلب...
رؤیا  و تخیل در  ابلوموف اثر  ایوان گانچاروف

رؤیا و تخیل در ابلوموف اثر ایوان گانچاروف

بخش چهارم و پایانی/ تصویر زن ایده‌آل ابلوموف نیز عمدتاً از داستان‌هاى دل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز و لطیفِ «سلحشورانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» گرفته شده است تا از منظومۀ بیلینى كه در آن زنان صرفاً به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورتِ اشیایى قابل تملك، موجوداتى تصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كردنى یا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورتِ زنانى سلحشور و جنگجو، یا...

ادامه مطلب...
Page 38 of 413« First...102030...3637383940...5060708090...Last »