رؤیا  و تخیل در  ابلوموف اثر ایوان گانچاروف

رؤیا و تخیل در ابلوموف اثر ایوان گانچاروف

بخش دوم/ گنچاروف قبلاً گفته بود كه آمیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یى از نفوذ و تأثیرات مادر وى، خانوادۀ اصیل و اشرافى كه در آن بزرگ شده بود، تعلیم و تربیت و تجربۀ زنده‌گى وى، جمله‌گى سبب شدند تا از عمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده‌گى ریخته و پاشیدۀ پدرِ...

ادامه مطلب...
رؤیا  و تخیل در  ابلوموف اثر ایوان گانچاروف

رؤیا و تخیل در ابلوموف اثر ایوان گانچاروف

بخش نخست/ گنچارف در مقابل هنرِ برخاسته از یك نظریه یا مفهوم، با بحث دربارۀ فرآیندهاى خلق ادبى، آثارِ خود را مؤكداً در زمرۀ مقولۀ «خلاقیت ناخودآگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» قرار مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.(۱) منظور وى این بود كه وقتى تصور [تصویرسازى] (imagination) خلاقِ وى به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جوش...

ادامه مطلب...
بحث مدرنیسم و پست‌مدرنیسم در شعر پارسی افغانستان

بحث مدرنیسم و پست‌مدرنیسم در شعر پارسی افغانستان

بخش دوم و پایانی/ از دهۀ هشتاد در افغانستان تعدادی مدعی به سرایشِ شعر پست‌مدرن استند. دربارۀ اصطلاح‌شدن شعر پست‌مدرن نیز می‌توان بحث کرد: آیا بنا به نظریه‌های فلسفی پست‌مدرن می‌توانیم ژانری به نام شعر پست‌مدرن داشته ‌باشیم؟ زیرا در نظریه‌های...

ادامه مطلب...
بحث مدرنیسم و پست‌مدرنیسم در شعر پارسی افغانستان

بحث مدرنیسم و پست‌مدرنیسم در شعر پارسی افغانستان

بخش نخست/ بحث‌های مدرن و پست‌مدرن اساساً بحث‌های غربی در فلسفه، اندیشۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هنری استند که پس از رنسانس مطرح می‌شوند. بحث پست‌مدرن در ادامۀ اندیشه‌های فلسفی مدرن شکل می‌گیرد. اما در بحث مدرن و پست‌مدرن این مسأله...

ادامه مطلب...
آیا کسی از پله‌های بعد از بوطیقایِ براهنی  بالا خواهد رفت؟

آیا کسی از پله‌های بعد از بوطیقایِ براهنی بالا خواهد رفت؟

بدون تردید مطالعاتِ بسیار گستردة دکتر براهنی، از او شخصیتی به‌واقع آشنا با جریان‌های پیشروِ ادبیاتِ جهان برساخته و او را در پیشنهاد بوطیقایِ جدید توانمند کرده است. بدیهی‌ست خود ایشان نیز منکرِ اثر‌پذیری از آرای لیوتار، دریدا، بارت و...

ادامه مطلب...
Page 39 of 413« First...102030...3738394041...5060708090...Last »