هشت نویسنده، هشت نام، هشت مرامِ فکری

هشت نویسنده، هشت نام، هشت مرامِ فکری

وونه‌گاتی برگرفته از: آثار کورت ونه‌گات شـرح: کتاب‌های ونه‌گات غالباً به کاوش در سویه‌های نامتقنِ جهانی که در آن زنده‌گی می‌کنیم می‌پردازند، و در عین حال واجد عناصر پُررنگ داستان‌های علمی ـ تخیلی هستند و در فضاسازی نقبی به عبث‌گرایی (ابزوردیسم)...

ادامه مطلب...
میگل دِ اونامـونو؛ نویسنده‌‌یـی نیـازمند جنـگ ابـدی

میگل دِ اونامـونو؛ نویسنده‌‌یـی نیـازمند جنـگ ابـدی

تابستان گذشته، با هدف آشنايي نزديک‌تر با ميگل داونامونو و زنده‌گي پُرتب‌و‌تابش به محل تبعيدِ او روستاي فوئرته بنتورا سفر کردم. در آن‌جا گفت‌وگويي با دکتر «پولکس ارناندث» درام‌نويس و استاد برجستۀ دانشگاه داشتم. ارناندث از علاقه‌مندان به اونامونو است....

ادامه مطلب...
نقدی بر سوءفهمِ نقد ادبی  و سوءبرداشت از منتقد   در افغانستان

نقدی بر سوءفهمِ نقد ادبی و سوءبرداشت از منتقد در افغانستان

بخش دوم و پایانی/ من عرض کردم که نقد ادبی پیامد دانش‌های مدرن فلسفی است؛ یکی از میان‌رشته‌‌یی‌ترین دانش‌ها است. بنابراین نمی‌توانم شخصی را به‌ عنوان منتقد به ‌رسمیت بشناسم. می‌توانم بگویم فروید روان‌شناس است، نقد ادبی نیز انجام داده ‌است،...

ادامه مطلب...
نقدی بر سوءفهمِ نقد ادبی  و سوءبرداشت از منتقد   در افغانستان

نقدی بر سوءفهمِ نقد ادبی و سوءبرداشت از منتقد در افغانستان

بخش نخست/ اصولاً این پرسش که «چرا نقد ادبی مدرن در افغانستان شکل نگرفته‌ است» چندان درست نیست. این‌که چرا درست نیست، دلیل دارد. نقد ادبی به معنای امروزی از دانش‌های مدرن است. یعنی بعد از رنسانس و روشن‌گری این دانش...

ادامه مطلب...
تخـم  خرگـوش

تخـم خرگـوش

بخش دوم و پایانی/ ادبیات داستانی عـراق من تخم را سه روز قبل از دیدار با سلمان یافتم. یک روز مثلِ همیشه بعد از سپیده‌دم از خواب برخاستم. کمی غذا و آبِ نوشیدنی آوردم؛ سپس سری زدم به دوستم، خرگوش. قفسش را...

ادامه مطلب...