تخـم  خرگـوش

تخـم خرگـوش

بخش نخست/ ادبیات داستانی عـراق پیش از آن‌که تخم ظاهر شود، من هرشب قبل از آن‌که به خواب بروم، کتابی دربارۀ قانون و مذهب مطالعه می‌کردم. مانند خرگوشم، ساعات متوالی از سپیده‌دم تا غروب خیلی فعال می‌بودم. از سوی دیگر، صلصال شب...

ادامه مطلب...
مصداقِ نگرانی ملیِ  طاهر بدخشی در زمانۀ ما

مصداقِ نگرانی ملیِ طاهر بدخشی در زمانۀ ما

طاهر بدخشی از نخستین سیاست‌مدارانِ ملی‌گرا بود که می‌خواست حاکمیت ملی را در دولت‌داری به صورتِ مدرن مطرح و عملی کند. زیرا آنگاه حاکمیت در سنتی‌ترین شکل خود خانواده‌گی و سلطنتی بود و در بامداراترین شکل خود قومی بود. ظاهرشاه...

ادامه مطلب...
در ضرورت نـوشتن نشـانه‌یِ اضـافه

در ضرورت نـوشتن نشـانه‌یِ اضـافه

بخش دوم و پایانی/ دلایلِ ضرورتِ نوشتنِ نشانه‌یِ اضافه اما ردِ دلایلِ نیاوردنِ نشانه‌یِ اضافه یا سُست کردنِ آن‌ها نمی‌تواند به‌خودیِ‌خود دلیلی بر ضرورتِ نوشتنِ نشانه‌یِ اضافه تلقی شود. از این‌رو باید در این‌باره نیز اندیشید و دلیل آورد. گروهِ واحدِ «در اتاق»...

ادامه مطلب...
در ضرورت نـوشتن نشـانه‌یِ اضـافه

در ضرورت نـوشتن نشـانه‌یِ اضـافه

بخش نخست/ اشـاره درباره‌یِ نشانه‌یِ اضافه مقاله‌هایِ بسیار نوشته شده، اما در ضرورتِ حضورِ همیشه‌گیِ آن در خط کم گفته شده است. این مقاله می‌کوشد این ضرورت را نشان دهد. تعـریف نشانه‌یِ اضافه، که به آن کسره‌یِ اضافه نیز می‌گویند، مصوت یا واکه‌یِ...

ادامه مطلب...
نقـدی بر کتاب  «زبان   و ادبیّات دری  صنف دوازدهم»

نقـدی بر کتاب «زبان و ادبیّات دری صنف دوازدهم»

چکیـده نصاب تعلیمی معارف کشور که به عنوان نخستین سازمان‌دهندۀ اساسی فعالیت‌های یاددهی و یادگیری‌ برای فرزندان وطن می‌باشد، متأسفانه همیش دچار کاستی‌ها و نادرستی‌ها بوده است. با آن‌كه طی سال‌های گذشته، ده‌ها تن با لقب‌های مؤلفان و سرمؤلفان، محققان و...

ادامه مطلب...