در نسبتِ نسبت‌ها  (دانایی، معنا و حقیـقت)

در نسبتِ نسبت‌ها (دانایی، معنا و حقیـقت)

بخش نخست/ حقیقت؛ ادعاهای دانایی ما در دعوا کردن به‌سر می‌بریم؛ دعواکردن ارایۀ دانایی‌‌های پیش‌داورانه (دُگم) نسبت به رویدادها است، نه ارایۀ حقیقت. امر حقیقت در ارایۀ دعواها ثابت نمی‌شود، بلکه روایت‌کردنی می‌شود؛ زیرا حقیقت ایده و روایت است، وجود مشخص...

ادامه مطلب...
خیـام؛ مشهور‌‌تـرین شاعرِ خـراسـان‌زمیـن

خیـام؛ مشهور‌‌تـرین شاعرِ خـراسـان‌زمیـن

زادروز حکیم عمر خیام را 28 ثور یا اردیبهشت 427 خورشیدی نوشته‌اند. او با معدود چهارگانی یا رباعی‌هایِ خود یکی از نام‌آوران شعر پارسی دری است. او رباعی یا چهارگانی را با فلسفه آمیخت و آن را قالب مناسبی یافت...

ادامه مطلب...
فارسی دری؛ ظـرفیت‌ها  و  دشـواری‌ها

فارسی دری؛ ظـرفیت‌ها و دشـواری‌ها

بخش چهارم و پایانی/ - مركز بزرگِ ترجمه ايجاد گردد. اين مركز بهترين آثار دنيا را بعد از انتخاب مركز زبان و فرهنگ، به فارسي دري ترجمه کند. همچنان خوب‌ترين آثار فارسي را به زبان‌هاي ديگر برگرداند. اين امر سبب مي‌گردد...

ادامه مطلب...
فارسی دری؛ ظـرفیت‌ها  و  دشـواری‌ها

فارسی دری؛ ظـرفیت‌ها و دشـواری‌ها

بخش سوم/ هنجارهاي رشد و به‌سازي زبان كاظم كاظمي شاعر و نويسندۀ افغانستان در اين زمينه كارهايِ باارزشـي انجام داده است كه جا دارد به آن توجه شود و دامنۀ آن كارها گسترش يابد. در اين يادداشت‌ از دو كتابِ كاظمي زير...

ادامه مطلب...
فارسی دری؛ ظـرفیت‌ها  و  دشـواری‌ها

فارسی دری؛ ظـرفیت‌ها و دشـواری‌ها

بخش دوم/ مي‌دانيم كه توجه و علايقِ شاهان و امراي دانشمند و فرهنگ‌پرور در رشد و باروري زبان فارسي، در كنار ظرفيت‌هاي زبان، نهايت موثر بوده است: يعقوب ليث صفار سرايش فارسي را ترغيب كرد، شاهان ساماني تاريخ طبري و تفسير...

ادامه مطلب...