آیا نـوروز  سنتـی زردشتـی است؟

آیا نـوروز سنتـی زردشتـی است؟

بخش نخست/ در جشنِ نوروزیِ دیگری قرار داریم و باز می‌بینیم که بحث مشروعیت و عدم مشروعیتِ آن در جامعۀ بی‌مرجعیت و بحرانیِ ما تاهنوز حل نشده و این‌بار نیز افرادی در این‌جا و آن‌جا به بهانۀ خرافاتی که از دوره‌های...

ادامه مطلب...
نوروز با هیچ دینی پیـوند ندارد

نوروز با هیچ دینی پیـوند ندارد

نوروز جشن طبيعت و عيد ملي و تاريخي آريایيان، در 8 ميزان 1388 از طرف يونسكو به عنوان ميراثِ غيرملموسِ جهاني ثبت گرديد. در 4 حوت 1388 (22 فبروري 2009) به عنوان جشنی جهاني شناخته شد كه در متن تصويب‌شدۀ...

ادامه مطلب...
می خوردنش ندیدی اشکوفه‌اش ببین

می خوردنش ندیدی اشکوفه‌اش ببین

بنده را گمان بر این است که «تجلیل کنندهگان» جشن نوروز بر «تحریم کنندهگان» آن، سبقت گرفته اند و دارند به خط آخر رقابت نزدیک می‌شوند. عدم موجودیت نص قطعی‌الصدور و قطعی الدلالة در خصوص تحریم «تجلیل و گرامی‌داشت از...

ادامه مطلب...
شکوه یک نماز جمعه

شکوه یک نماز جمعه

جمعۀ این هفته در نیوزیلند شکوه دیگری داشت. آنجا صدر اعظم به صورت محجبه با شمار دیگری از شهروندان غیرمسلمان نیوزیلند در کنار مسلمانان در مساجد حضور یافتند، این مراسم به صورت خاص توسط تلویزیون ملی نیوزیلند و سایر رسانه‌ها...

ادامه مطلب...
جایگاهِ افغانستان در حوزۀ فرهنگی جشن نوروز کجاست؟

جایگاهِ افغانستان در حوزۀ فرهنگی جشن نوروز کجاست؟

این یادداشت پرسشی از فرهنگیان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف، اکادمی علوم، مشاوران فرهنگی ریاست‌جمهوری و از ارگ دربارۀ حایگاهِ افغانستان در حوزۀ فرهنگیِ جشن نوروز است. نخست دربارۀ «چرایی»ِ این پرسش می‌پرسیم؛ یعنی ضروت چیست‌ که این پرسش...

ادامه مطلب...