درنگی برکتابِ ناگفته‌های سیاسی «جمعیت اسلامی، تاجیکان، زبان فارسی»

درنگی برکتابِ ناگفته‌های سیاسی «جمعیت اسلامی، تاجیکان، زبان فارسی»

اشاره: روزپنجشنبه 4 دلو 1397 کتابِ ناگفته‌های سیاسی جمعیت اسلامی، تاجیکان، زبان فارسی؛ نوشتۀ محمداکرام اندیشمند نویسنده و مورخ کشور در دانشگاه خورشید روگشایی شد. پروفیسور محمدنظیف شهرانی و دکتر شمس الحق آریانفر به نقد و بررسی این کتاب پرداختند....

ادامه مطلب...
رزمگاهِ یاران است میهنی که من دارم/ یادی کوچک از «عبدالواحد رشته» بیدل‌شناسِ بزرگ و مکتب‌ندیده

رزمگاهِ یاران است میهنی که من دارم/ یادی کوچک از «عبدالواحد رشته» بیدل‌شناسِ بزرگ و مکتب‌ندیده

بخش دوم و پایانی/ وزن‌های طویل و کوتاه رشته دانشکدۀ ادبیات را نخوانده و یا اهل مطالعۀ کتاب‌های ادبی نیست و اوزان عروضی را نمی‌داند؛ اما وزن‌های متنوع شعری را با توانایی کامل به‌کار گرفته است. از کوتاه‌ترین تا درازترین وزن‌ها...

ادامه مطلب...
رزمگاهِ یاران است میهنی که من دارم/ یادی کوچک از «عبدالواحد رشته» بیدل‌شناسِ بزرگ و مکتب‌ندیده

رزمگاهِ یاران است میهنی که من دارم/ یادی کوچک از «عبدالواحد رشته» بیدل‌شناسِ بزرگ و مکتب‌ندیده

بخش نخست/ عبدالواحد رشته در سال 1306 در بدخشان به دنیا آمد و تا سال 1391 حیات داشت. شش روز به مکتب رفت، نوشتن را از کورس اکابر آموخت؛ اما سرایشگرِ طرز بیدل شد و تا آن‌جا رسید که شعر بیدل...

ادامه مطلب...
کدام دین الهی است؟ تأملی در مبانی تساهل میان‌دینی

کدام دین الهی است؟ تأملی در مبانی تساهل میان‌دینی

بخش چهارم و پایانی/ بدین‌سان، زرتشت وجودِ حقیقی را یگانه می‌داند و تاریکی را تابعی از نور می‌انگارد. مانند سایه که تابعِ شخص است. خداوند ابتدا نور را آفرید و سپس سایه‌ به تَبَع آن به‌وجود آمد. گفته می‌شود که زرتشت...

ادامه مطلب...
کدام دین الهی است؟ تأملی در مبانی تساهل میان‌دینی

کدام دین الهی است؟ تأملی در مبانی تساهل میان‌دینی

بخش سوم/ چنین نگرشی را غالباً‌ وحدت‌گرایی (Monism) یا وحدت وجود (Pantheism) به معنای «همه چیز خداست» نامیده‌اند ؛ نگرشی که رگه‌های آن را می‌توان در اندیشۀ عرفای وحدت‌الوجودی، از آن‌‌میان ابن عربی اندلسی مشاهده کرد. شاید ابوریحان بیرونی، اولین کسی باشد...

ادامه مطلب...