خدا، هستی و وجود

خدا، هستی و وجود

بخش دوم/ جی. هی وود توماس / ترجمه: فاطمه شریف فخر/ این مفهوم عدم هستی ـ که وی به‌درستی آن را مشیر به یک رمز توصیف می‌کند ـ مفهومی است که ریشه‌های آن در فلسفۀ کهن و باستانی یونان قرار دارد. از دیدگاه...

ادامه مطلب...
خدا، هستی و وجود

خدا، هستی و وجود

بخش نخست/ جی. هی وود توماس / ترجمه: فاطمه شریف فخر/ تیلیش از اوّلین دورۀ ابتکاراتش در الهیّات، هم از این‌که دین را به‌خودی خود، به‌عنوان هدف در نظر بگیرد، اکراه داشت و هم توجه زیادی به تعالی خدا مبذول می‌داشت. سخنرانی دربارۀ...

ادامه مطلب...
انکار؛ ترانه‌های عشق و اعتراض

انکار؛ ترانه‌های عشق و اعتراض

مجموعه ترانه‌های «انکار» از محمداسحاق ثاقبی اخیرآ از سوی انجمن نویسنده‌گان بلخ به چاپ رسید. آشنایی ثاقبی با ترانه‌سرایی باعث شده که این مجموعه نواقص کم‌تری داشته باشد. به‌رغم نارسایی طرح جلد مجموعه در بازتاب‌دادن سویۀ اجتماعی-اعتراضی محتوای آن، اعتراض...

ادامه مطلب...
دو شعر از شعر سعاد الصباح، شاعر و منتقد کویتی

دو شعر از شعر سعاد الصباح، شاعر و منتقد کویتی

(1) بعضی وقت‌ها دلم می‌خواهد با تو بر روی سبزه‌ها راه بروم، و با هم کتاب شعری بخوانيم . من، همچون زنی، خوشبخت می‌شوم که تو را بشنوم . ای مرد شرقی، چرا فقط مجذوب چهرۀ منی؟ چرا فقط سرمۀ چشمانم را می‌بينی و عقلم را نمی‌بينی؟ من همچون زمين...

ادامه مطلب...
ادبیات و فلسفه

ادبیات و فلسفه

بخش چهارم و پایانی/ از نظر گاه هوسرل، دکارت پس از روی‌آوردن به‌سوژه به‌جای این‌که فقط به تحلیل «من اندیشنده و افکار و ادراک‌های آن بپردازد به دام سنت فلسفه قرون وسطی افتاد و اصولی را به تفکر خود راه داد...

ادامه مطلب...