ادبیات و فلسفه

ادبیات و فلسفه

بخش سوم/ اما متأسفانه در بیشتر موارد، فلسفه که جست‌وجوی دقیق و غیرجانبدارانۀ بنیادی‌ترین نوع حقیقت است به ایده‌هایی‌که در هنر و ادبیات عرضه می‌شود، چندان توجهی نداشته است. البته شوپنهاور به هنرهای موسیقی و شعر اهمیت زیاد می‌داد و در...

ادامه مطلب...
ادبیات و فلسفه

ادبیات و فلسفه

بخش نخست/ به باور او، انسان در راه شناخت از مرحله‌های اسطوره‌یی، متافیزیک گذشته و اکنون به دورۀ علوم مثبت گام نهاده است. نظیر این سخن را نیز در آثارنیچه می‌بینیم که می‌گوید: محتوای سیستم‌های فلسفی آن‌جا که مربوط به شناخت...

ادامه مطلب...
ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

بخش پنجم و پایانی/ یحیی نحوی در پاسخ ابروقلس می‌نویسد: یونانی‌ها نام خدا را بر اجسام آسمانی اطلاق می‌نمودند همان‌طوری که در میان شمار زیادی از ایرانی‌ها رایج بوده است. یکی از جلوه‌های دیگر شخصیت البیرونی فارغ‌بودن از پرستش خون و نژاد...

ادامه مطلب...
ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

بخش چهارم/ در جایی دیگر او می‌نویسد: «إنّما اختلف اعتقاد الخاصّ والعامّ في كلّ أمّة بسبب أنّ طباع الخاصّة ينازع المعقول ويقصد التحقيق في الأصول، وطباع العامّة يقف عند المحسوس ويقتنع بالفروع ولا يروم التدقيق وخاصّة فيما افتنّت فيه الآراء ولم يتّفق...

ادامه مطلب...
ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

 بخش سوم/ البیرونی در آغاز کتاب پیرامون لسانیات مقایسه‌یی حرف زده است چون می‌دانست که زبان‌ها تنها ابزار تفاهم و گفت‌وگو نه بلکه آیینه‌هایی‌اند که جهان‌بینی ملت‌ها در آن بازتاب می‌یابند. او در این رابطه به ترادف و مشتركات لفظی و...

ادامه مطلب...