ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

ابـو ریحـان بیـرونی: بت شکن بلند قامت معبد تعصب

بخش دوم/ دین شناسی تطبیقی در خدمت تسامح البیرونی کتابی دارد بنام «تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة أو مرزولة» که از خلال آن دریچه‌یی برای شناخت سایر ادیان و خصوصا هندویزم فراروی مسلمانان گشود. این کار علمی او عصارۀ تحقیقی میدانی...

ادامه مطلب...
ادبیات و فلسفه

ادبیات و فلسفه

بخش نخست/ فلسفه از دیرباز به هنر و ادبیات نزدیک بوده و از دست‌آوردهای آن‌ها بهره برده و نیز مفاهیم ادبی و هنری را به بحث و گفت‌وگو گذاشته است. بعضی فیلسوفان، نویسنده‌گان و شاعران بزرگی بوده‌اند: هراکلیتوس، پارمیندس، افلاطون، لوکرسیوس،...

ادامه مطلب...
رمان نو

رمان نو

بخش سوم و پایانی/ درجات، (1960) (Degres) تلاشی است برای تحلیل دقیق آن‌چه در مدت زمانی کوتاه در دبیرستان بزرگی اتفاق می‌افتد، به‌صورت نوعی برش عمومی و چندآوایی در زمان. این کتاب، آخرین رمان حقیقی بوتور است. پس از آن، بوتور...

ادامه مطلب...
رمان نو

رمان نو

بخش دوم/ 3. توصیف بصری این تردید و بی‌اعتبارسازی را آلن رب- گریه، (1922 -) (Alin Robbe-Grillet) بازهم به‌صورت قاطع‌تری اعمال کرد. اگر نام او به‌طور کلی ارتباط تنگاتنگی با اندیشۀ رمان نو دارد، ازاین‌روست که هیچ‌کس بهتر از او احساس نگارشی...

ادامه مطلب...
مسعـود، بزرگ‌تـرین  پرچـم‌دار آزادی بیـان

مسعـود، بزرگ‌تـرین پرچـم‌دار آزادی بیـان

دقیق هفده‌سال پیش از امروز، یک چهرۀ تاثیرگزار تاریخ جهاد و مقاومت کشور شهید شد و نام‌اش را با خط‌های ‌زرین درج قلب‌های رهروان‌اش و نسل شجاعت و آزاده‌گی ساخت. پیرامون زنده‌گی و مبارزۀ قهرمان ملی کشور، شهید احمدشاه مسعود با...

ادامه مطلب...