راه رسیدن   به حیات معنوی

راه رسیدن به حیات معنوی

برای دستیابی به حقایق اشیاء بایستی سیری صعود به سوی حق تعالی طی شود و آن میسر نمی‌شود مگر با رشد عاقلۀ انسان که آن‌هم در سایۀ تقوای الهی رشد اصلی و واقعی خود را خواهد داشت. از مهم‌ترین زمینه‌های پرورش...

ادامه مطلب...
ابوریحان البیرونی:  از تجربه‌گرایی تا  تفکر انتقادی

ابوریحان البیرونی: از تجربه‌گرایی تا تفکر انتقادی

بخش چهارم و پایانی/ از همین‌جاست که اقبال لاهوری معتقد است که روح اسلام با تجربه‌گرایی و استقراء نزدیکی بیشتری دارد تا فلسفۀ یونانی. مسلمان‌ها طی دوسدۀ نخست که زیر بار اندیشۀ یونانی رفته بودند و «قرآن را با چراغ فکر...

ادامه مطلب...
ابوریحان البیرونی:  از تجربه‌گرایی تا  تفکر انتقادی

ابوریحان البیرونی: از تجربه‌گرایی تا تفکر انتقادی

بخش سوم/ بیرونی به‌دنبال ایجاد روش علمی جدیدی بود که بتوان با آن به شناخت حقیقی از جهان دست پیدا کرد. او حتا ریاضیات را که در دسته‌بندیِ ارسطو جزءِ فلسفۀ نظری به‌حساب می‌آمد، به شیوۀ کاربردی و تطبیقی به‌کار بست...

ادامه مطلب...
ابوریحان البیرونی:  از تجربه‌گرایی تا  تفکر انتقادی

ابوریحان البیرونی: از تجربه‌گرایی تا تفکر انتقادی

بخش دوم/ بدین‌گونه است که بیرونی حسابش را با گذشته آفتابی می‌سازد و با نقد و نظرهایی که بر تاریخ گذشته‌گان دارد، منطقاً زمینۀ بازنگری در آن‌را فراهم می‌بیند. با این وجود، تنها اعتماد غیرمحققانه بر داده‌های تاریخی نیست که موجبات...

ادامه مطلب...
ابوریحان البیرونی:  از تجربه‌گرایی تا  تفکر انتقادی

ابوریحان البیرونی: از تجربه‌گرایی تا تفکر انتقادی

ابوالقاسم نیشاپوری(متوفای ۴۵۹ق): «بیرونی در ریاضیات آن‌چنان پیشتاز است که کسی به او نمی‌رسد و مرد میدان او نیست». ادوار سخاو(Schau): «بزرگ‌ترین نابغه و دانشمند زمان خود و یکی از بزرگ‌ترین دانشمندانِ تاریخ بشر است». سیدیو: « ابوالفداء جداول و مباحث طول...

ادامه مطلب...