شعر سه‌گانی

شعر سه‌گانی

بخش نخست/ تعریف سه‌گانی سه‌گانی یک قالب شعری است که از سه مصراع یا سه سطر پدید می‌آید و در پایان آن، ضربۀ ذهنی می‌خورد: آسمان با دل تنگم گریان؛ روی چترم باران، زیر چترم باران. در تعریف دقیق‌تر، سه‌گانی نوعی شعر با فرم بیرونی-کلی «کوتاه»...

ادامه مطلب...
نگرش فلسفی اسلامی  به مسالۀ معناداری زبان دین

نگرش فلسفی اسلامی به مسالۀ معناداری زبان دین

بخش چهارم و پایانی/ 5) یکی دیگر از آسیب‌های نظریه‌پردازی‌های فوق استفاده از تمثیل است. در مثال‌ها و تطبیق فوری آن با مسالۀ مورد نظر بسیاری از تفاوت‌ها از نظر به دور می‌ماند. درست است مثال‌ها از جهتی ما را در...

ادامه مطلب...
نگرش فلسفی اسلامی  به مسالۀ معناداری زبان دین

نگرش فلسفی اسلامی به مسالۀ معناداری زبان دین

بخش سوم/ در داستان او دو نفر در راهی با هم مسافرت می‌کنند. یکی از آنان بر این باور است که این راه به شهر آسمانی منتهی می‌شود، دیگری اعتقاد دارد که آن راه به جایی ختم نمی‌شود. اما از آن‌جا...

ادامه مطلب...
نگرش فلسفی اسلامی  به مسالۀ معناداری زبان دین

نگرش فلسفی اسلامی به مسالۀ معناداری زبان دین

بخش دوم/ (4 در مثال فلو، نحوۀ تلقی از خداوند براساس برداشت مسیحی (بیشتر مسیحی عامیانه) از او است. در این تلقی خداوند پدر آسمانی مسیحیان است و جز عشق و محبت به بندگانش چیزی برای آن‌ها نمی‌خواهد. 5) این تمثیل فلو...

ادامه مطلب...
نگرش فلسفی اسلامی  به مسالۀ معناداری زبان دین

نگرش فلسفی اسلامی به مسالۀ معناداری زبان دین

بخش نخست/ مقدمه (1) از اوایل قرن بیستم که مسالۀ زبان نقشی محوری در فلسفه یافت، موضوع معنا و نحوۀ ارجاع آن در حوزه‌های مختلف اندیشه‌ورزی انسان، همچون مابعدالطبیعه، اخلاق، هنر و دین مورد توجه قرار گرفت. نزد ویتگنشتاین اول، نحوۀ معناداری...

ادامه مطلب...