زبـان فـارسی در چین- از آغـاز تا امـروز

زبـان فـارسی در چین- از آغـاز تا امـروز

بخش نخست/ بر اساس نوشته‌‌های جهانگردانی مانند پادری اودوریک، مارکوپولو و ابن بطوطه، در دوران فعالیت راه ابریشم،زبان فارسی، زبان بین المللی و بازرگانی در مناطق چینی راه ابریشم بوده و به دستور امپراطوران چینی، در چین قدیم مدرسه‌‌هایی برای تدریس...

ادامه مطلب...
ورود  به متن  «پدیدار شناسی»

ورود به متن «پدیدار شناسی»

مقدمه «در وادیِ فلسفه‌های بزرگ شاید هگل تنها کسی است که آدمی اغلب به معنای واقعیِ کلمه نمی‌داند و نمی‌تواند موجز تصمیم بگیرد که [نزد او] سخن حقیقتا بر سرِ چیست…» (Adorno 1974: 84). این جمله‌ی تأمّل برانگیزِ آدورنو، ای بسا حرفِ...

ادامه مطلب...
شبـی در خـانۀ       شاعـر

شبـی در خـانۀ شاعـر

تابستان 1389 خورشیدی بود و هوا هوای داغ سیاست در همه‌جا، در شهرها، شهرک‌ها و دهکده‌ها چه دور و چه نزدیک. روزهای انتخابات پارلمانی بود. من هم اسب ناتوان خود را زین زده بودم و رفته بودم به آن آوردگاه...

ادامه مطلب...
مقدمه‌ای برهنر اسلامی

مقدمه‌ای برهنر اسلامی

بخش سوم و پایانی/ هنر هندسی عنصر دوم هنر اسلامی شامل الگوها و اشکال هندسی است. هنرمندان مسلمان به دو دلیل هنر هندسی را استفاده و گسترش دادند: دلیل اول این بود كه جایگزینی را برای تصاویر ممنوع موجودات زنده فراهم می...

ادامه مطلب...
مقدمه‌ای برهنر اسلامی

مقدمه‌ای برهنر اسلامی

بخش دوم/ منشأ هنر اسلامی مانند دیگر ابعاد فرهنگ اسلامی، هنر اسلامی علاوه براینکه از هنر بیزانسی نیز الهاماتی گرفته است، نتیجه افزایش دانش محیطی5 ،اجتماعی و تلفیقی از سنتهای قوم عرب، پارس، خاور میانه و آفریقا است. دانش و پیشرفت هنری...

ادامه مطلب...