ورود  به متن  «پدیدار شناسی»

ورود به متن «پدیدار شناسی»

مقدمه «در وادیِ فلسفه‌های بزرگ شاید هگل تنها کسی است که آدمی اغلب به معنای واقعیِ کلمه نمی‌داند و نمی‌تواند موجز تصمیم بگیرد که [نزد او] سخن حقیقتا بر سرِ چیست…» (Adorno 1974: 84). این جمله‌ی تأمّل برانگیزِ آدورنو، ای بسا حرفِ...

ادامه مطلب...
شبـی در خـانۀ       شاعـر

شبـی در خـانۀ شاعـر

تابستان 1389 خورشیدی بود و هوا هوای داغ سیاست در همه‌جا، در شهرها، شهرک‌ها و دهکده‌ها چه دور و چه نزدیک. روزهای انتخابات پارلمانی بود. من هم اسب ناتوان خود را زین زده بودم و رفته بودم به آن آوردگاه...

ادامه مطلب...
مقدمه‌ای برهنر اسلامی

مقدمه‌ای برهنر اسلامی

بخش سوم و پایانی/ هنر هندسی عنصر دوم هنر اسلامی شامل الگوها و اشکال هندسی است. هنرمندان مسلمان به دو دلیل هنر هندسی را استفاده و گسترش دادند: دلیل اول این بود كه جایگزینی را برای تصاویر ممنوع موجودات زنده فراهم می...

ادامه مطلب...
مقدمه‌ای برهنر اسلامی

مقدمه‌ای برهنر اسلامی

بخش دوم/ منشأ هنر اسلامی مانند دیگر ابعاد فرهنگ اسلامی، هنر اسلامی علاوه براینکه از هنر بیزانسی نیز الهاماتی گرفته است، نتیجه افزایش دانش محیطی5 ،اجتماعی و تلفیقی از سنتهای قوم عرب، پارس، خاور میانه و آفریقا است. دانش و پیشرفت هنری...

ادامه مطلب...
مقدمه‌ای برهنر اسلامی

مقدمه‌ای برهنر اسلامی

بخش نخست/ هنرمندان اسلامی خلاقیتشان را در جهت زنده کردن باورهای درونی خویش و ایجاد مجموعه ای از تجسمات و آثار هنری منحصر به فرد سوق دادند.عدم پذیرش توصیف تصاویر موجودات زنده در دین اسلام باعث شد تا هنرمندان اسلامی به...

ادامه مطلب...