چیستی تفکر انتقادی؟

چیستی تفکر انتقادی؟

اهمیت طرح تفکر انتقادی در جامعه‌ی ما: امروزه سه دلیل، طرحِ بحثِ عقلانیت و اهمیت خرد و تفکر انتقادی را مهر تایید زده و ما را الزام می‌کند تا این موضوع حیاتی را جدی گرفته و به عنوان یک ضرورت مبرمِ...

ادامه مطلب...
نگاه نو به تاریخچه‌ی اصطلاح افغان

نگاه نو به تاریخچه‌ی اصطلاح افغان

در این روز‌ها جدال بر سر هویت افغان نسبت به هر مقطع زمانی دیگر داغ و مطرح گردیده است. خاصتاً، این مناقشه به سر تعریف هویت افغان به عنوان هویت شهروندی یا قومی باعث شده است که هر دو طرف...

ادامه مطلب...
میرزا عبدالقادر بیدل و افغانستان

میرزا عبدالقادر بیدل و افغانستان

پیرامون زنده‌گی‌نامه و آثار بیدل فراوان سخن آمده است. در این نبشته نکاتی را از نگفته‌ها در بارۀ بیدل می‌آورم که در محفل عرس بیدل در منزل قندی آغا ارایه گردیده است. بیدل شاعری‌ست والا که به قولی صد هزار و...

ادامه مطلب...
چالش‌های نظری حکومت اسلامی

چالش‌های نظری حکومت اسلامی

با وجود آن که شمار زیادی از اندیشمندان مسلمان یا به‌صورت مستقل و مشخص و یا به گونۀ ضمنی در تولید اندیشۀ سیاسی سهم گرفته‌ و حجم بزرگی از اندیشه‌های سیاسی را رقم زده‌اند، اندیشۀ سیاسی مسلمانان در عصر کنونی...

ادامه مطلب...
نگرش چینی به روابط بین الملل

نگرش چینی به روابط بین الملل

تأثيرات عميق فرهنگ كنفوسيوسي، يكصد سال حقارت در دوران استعماري، تجربه چهل سالۀ مائوئيزم و انديشه و عمل دنگ شيائوپينگ(دنگيزم)، در تركيبي ماندگار با يكديگر، نگرش ويژۀ چيني به روابط بين الملل را شكل داده اند. اين نگرش، روح سياست...

ادامه مطلب...