نیروهای ارتش دو مقام‌ محلی بامیان را لت‌وکوب کردند

- ۰۶ سنبله ۱۳۹۱

دو رییس ملکی ادارات دولتی و یک استاد دانشگاه بامیان، عصر دیروز توسط پیلوت‌های چرخبال های اردوی ملی در بامیان لت و کوب شدند.
داکتر حمیدالله حمید و عزیزالله حمیدی رییسان مبارزه با مواد مخدر و مخابرات ولایت بامیان، علی یاور سیرت رییس دیپارتمنت زراعت دانشگاه بامیان که می‌خواستند با چرخبال‌های اردوی ملی به کابل بروند، در میدان هویی بامیان از سوی منصبداران موظف چرخبال‌ها مورد اهانت و لت و کوب قرار گرفتند.
به گزارش بست باستان، حمیدالله حمید رییس مبارزه با مواد مخدر بامیان در یک نشست خبری گفت: “به دلیل عدم امنیت در راه‌های ارتباطی بامیان با کابل، شش ماه شده که خانه ام نرفتم، اما زمانی که می‌خواستم توسط چرخبال‌های اردوی ملی به کابل بروم، مورد لت و کوب موظفین آن قرار گرفتم.”
عزیزالله حمیدی رییس مخابرات ولایت بامیان نیز در زمینه افزود: “از چهار ماه پیش تصمیم داشتم جهت یک معاینۀ طبی کابل بروم، اما درۀ غوربند و میدان وردگ امنیت نیست، زمانی که می خواستم با چرخبال های اردوی ملی کابل بروم، منصبداران چرخبال ها ما را مورد اهانت قرار داده  و از چرخبال کشیدند.”
او افزود: “با وجودی که در چرخبال ها جای بود، اما بارگیری دو موتر چکه و قروت در چرخبال ها سبب شد که ما مورد اهانت قرار گیریم، ما هم که کارمند دولت هستیم، آیا حق نداریم با چرخبال های دولتی کابل برویم.”
به گفـتۀ وی، چرخبال‌های اردوی ملی وسیله‌یی شده که تازه ترین چکه و قروت بامیان را به کابل انتقال می دهند.
خیرالله حمیدی یکی از باشنده گان بامیان که در میدان هوایی حضور داشت، می گوید که این حادثه زمانی اتفاق افتاد که دو رینجر چکه، قروت و نمد از بازار بامیان به چرخبال ها انتقال داده شد و پیلوت ها گفتند بار چرخبال سنگین شده و جای برای مسافر نیست.
او گفت: “من به چشمان سرم دیدم که به شمول رییس شهرسازی و رییس امنیت ملی بامیان با هفت نفر نگهبانش، بیشترین بار چرخبال را چکه و قروت تشکیل می‌داد.”
به گفتۀ آقای حمیدی، دو بال چرخبال‌های اردوی ملی که یک جنازه را از کابل به ولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان انتقال داده بودند، نیز در برگشت، در عوض رییسان ملکی ادارت دولتی بامیان، قروت و چکه به کابل انتقال دادند.
عبدالله برات یکی از فعالین مدنی بامیان با انتقاد از دولت می گوید که با نبود امنیت در مسیر راه های ارتباطی بامیان – کابل وقتی که اردوی ملی با کارمندان بلند رتبۀ دولتی همکاری نکنند، از کی انتظار همکاری می توان داشت؟
عدم امنیت راه های ارتباطی ولایت بامیان با کابل از طریق میدان وردگ و غوررند سبب مشکلات جدی برای باشنده گان این ولایت شده است.
ناامنی راه ها سبب شده است که شمار زیادی از رییسان ادارات دولتی، کارمندان مؤسسات غیر دولتی و حتا دانشجویان نتوانند در ایام عید نزد خانواده شان بروند.
گفته می شود که در روزهای گذشته حتا دانشجویان مناطق مرکزی در درۀ میدان مورد هدف گروه طالبان قرار گرفته و کشته شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.