حملۀ مجلس سنا بر مجلس نماینده‎گان: بیشـترین فسـاد این‌جاست!

- ۰۱ ثور ۱۳۹۲

شماری از اعضای مجلس سنا در جلسۀ عمومی روز یکشنبۀ این مجلس، اعلام کردند که بیشرین فساد مالی و اداری کشور در مجلس نماینده‎گان صورت می‌گیرد.
فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا گفت که در تمام ادارات دولتی و غیردولی کشور فساد وجود دارد و پارلمان هم جزء آن‌ها است.
رییس مجلس سنا تأکید کرد که شورای ملی در برابر مردم مسوولیت بزرگ دارد و باید هر دو مجلس، برای از بین بردن فساد تلاش کنند.
به گزارش بخدی، عبدالوحاب عرفان، یکی از سناتوران نیز از کارکردهای مجلس نماینده‎گان انتقاد کرد و گفت: «شورای ملی در چند سال گذشته به مسایل مهم کشور بی‌‎توجهی کرده است.»
آقای عرفان می‌گوید که مجلس نماینده‎گان برای از بین بردن فقر و فساد اداری در سال‌های گذشته یک برنامه مشخص و ملی را ارایه نکرده و به گفته او، بیشترین فساد در همین مجلس صورت می‌گیرد.
او گفت: «یکی از مسوولان بلندرتبۀ حکومتی که از ذکر نامش خوداری کرده، به ما گفته که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارهای حکومت تحت تاثیر برخی نماینده‌گان پارلمان قرار دارد.»
واکنش برخی سناتوران در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشتۀ شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان پیشنهاد کردند که برای یک ثلث اعضای مجلس سنا انتخابات دایر شود.
آنان می‌گویند که اگر شماری از سناتوران در مجلس سنا غیر قانونی کار کنند، پارلمان مورد انتقاد حکومت قرار می‌گیرد.
با این حال، شماری از سناتوران می‌گویند که تمام این موارد در قانون اساسی کشور ذکر شده و مجلس نماینده‎گان در این مورد هیچگونه حق قانونی ندارند.
عنایت الله رهایی، یکی از سناتوران گفت که مجلس نماینده‎گان همیشه با مجلس سنا سلیقه‌یی برخورد کرده است.
آقای رهایی از تمام سناتوران کشور خواست که این بار در برابر نماینده‌گان مجلس آرام نباشند و فسادهایی که در پارلمان وجود دارد را افشا کند.
واکنش اتاق دیگر
در همین حال، برخی از اعضای مجلس نماینده‎گان از برخورد مجلس سنا انتقاد کردند و گفته اند که این یک خطای بزرگ است که بالای یکدیگر اتهام وارد کنیم.
فرخنده زهرا نادری، نماینده مردم کابل در مجلس نماینده‎گان گفت: «فساد یک پدیده دردناک است که دولت افغانستان را ضعیف کرده و به گفته او به همین دلیل است که پارلمان نتوانسته جواب‌گوی نیازهای مردم کشور باشد.»
این نمایند مردم در پارلمان می‌گوید که مجلس سنا و مجلس نماینده‌گان برای جلوگیری از فساد اداری در کشور باید یک طرح مشخص را ارایه کنند.
او تأکید کرد که اتهام وارد کردن بالای یکدیگر درست نیست و با این کار، مشکل دولت و مردم افغانستان افزایش پیدا می‌کند.
شماری از کارشناسان مسایل سیاسی و فعالان جامعه مدنی کشور نیز از مشکلات موجود دو مجلس اظهار نگرانی کرده است.
آنان تأکید می‌کنند که مجلس سنا و مجلس نماینده‎گان در جریان چندسال گذشته به مشکلات مردم رسیده‌گی نکرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.