وزیر صحت عامه: شفاخانه‌ها با مقررۀ جدید وزارت صحت عامه برابر شوند!

۶ سنبله ۱۳۹۱

ناجیه نوری
هیچ شفاخانه خصوصی در افغانستان با معیارهای مقررۀ جدید وزارت صحت عامه کشور برابر نیست.
مسوولان در وزارت صحت با اظهار این مطلب می‌گویند، در کشور حدود ۲۲۰ شفاخانه خصوصی وجود دارد که تمامی آن‌ها با معیارهای مقرره جدید وزارت صحت عامه برابر نیست.
به باور آنان، چون تمامی شفاخانه‌های خصوصی با معیارهای مقرره جدید برابر نیستند، بنابراین برای صاحبان مراکز صحی خصوصی یک سال وقت داده می‌شود تا مراکز شان را با حد اقل معیارهای این مقرره عیار سازند.
به گفته مسوولان این وزارت، برای تطبیق این مقرره مسوولان وزارت صحت عامه با چالش‌هایی مواجه خواهند شد، زیرا ممکن است پس از اجرای این مقرره شماری از شفاخانه‌های خصوصی منحل و شماری از آن‌ها  باهم مدغم شوند.
ثریا دلیل وزیر صحت عامه کشور روز گذشته در یک نشست خبری گفت، وزارت صحت عامه از یک سال بدین‌سو روی مواد این مقرره که شامل ۷ فصل و ۵۳ ماده می‌باشد، کار می‌کند.
وزیر صحت عامه همچنان گفت، این مقرره از وزارت عدلیه طی مراحل شده،  به تصویب شورای وزیران رسیده و از امروز قابل اجرا می‌باشد که در روشنایی این مقرره ما شاهد قانون‌مند شدن مراکز صحی خواهیم بود.
او می‌گوید، این مقرره یک سند تخنیکی است که کارشناسان وزارت صحت عامه مدت یک سال را روی آن کار کرده و تمام معیارهایی که برای یک مرکز صحی یاشفاخانه لازم است را در آن گنجانیده اند.
بانو دلیل اظهار داشت، در این مقرره دو کمیسیون در نظر گرفته شد که یکی برای حل منازعات طبی در مراکز و ولایات فعالیت خواهند داشت و کمیسیون دوم برای مشخص ساختن فیس و نظارت ایجاد شده است.
او تاکید کرد، مطابق این مقرره مراکز صحی به شفاخانه‌های خصوصی و عمومی تقسیم شده که شامل خدمات کلینیکی، حمایویی و تقویتی می‌باشد.
وی افزود، براساس این مقرره  کسانی‌که می‌خواهند در بخش صحت سرمایه گذاری کنند، باید جواز سرمایه‌گذاری در کشور را دارا باشند و وجوه مالی‌یی را در بانک جهت تضمین مالی برای وزارت صحت عامه ارایه کرده بتوانند.
وزیر صحت بیان داشت، شفاخانه‌های خصوصی در صورتی می‌توانند تبلیغات شان در رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی پخش نمایند که منظوری وزارت صحت عامه را داشته باشند در غیر آن خلاف قانون محسوب خواهد شد.
به گفته بانو دلیل، تا کنون وزارت صحت عامه برای ایجاد مراکز صحی خصوصی از یک سند تقنینی  که ۱۳ سال قبل نافذ شده بود استفاده می‌کرد؛ اما از امروز به بعد مطابق مقرره جدید وزارت صحت عامه عمل خواهیم کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.