نیرویی به نام تی.ان.تی

- ۳۰ ثور ۱۳۹۲

بخش سوم
دشمن شماره یکِ شما
فکر می‌کنید چه کسی یا چیزی دشمن شماره یک شما است؟
آن دشمن، ترس است. بیش‌تر ترس‌های شما از کودکی به‌جا مانده است. اگر می‌بینید از برخورد و رویارو شدن با موقعیت‌هایی که در زنده‌گی‌تان پیش می‌آید، می‌هراسید و اجتناب می‌کنید، دلیل آن ترسوتر بودنِ شما نسبت به افراد دیگر نیست؛ بلکه تنها دلیلش این است که شما کنترل کم‌تری بر هیجانات خود دارید. وقتی ترس بر شما غلبه می‌کند، خود را چه جسمانی و چه روانی آسیب‌دیده تصور می‌کنید و ضمیر ناخودآگاه‌تان که بر اساس این تصویر عمل می‌کند، سبب می‌شود سوژۀ مورد ترس اتفاق افتد. هربار که بگذارید این ترس بر شما مسلط شود، بیش‌تر به آن اجازه داده‌اید تا در اختیارتان گیرد. علاوه بر این، تصویر ترس در شما قوی‌تر می‌شود و ضمیر ناخودآگاه تان اجازه می‌یابد تا تصویرهای ناخوشایند را در زنده‌گی خارجیِ شما به حقیقت تبدیل کند.
نخستین گام
نخستین گام برای راندن ترس از ضمیر خود، رویارو شدن با آن است. اگر این ترس را با دقت بررسی کنید، ذهن هوشیار شما اختیار را به‌دست می‌گیرد. اما هنگامی که ترس بر شما مسلط باشد، به‌ندرت امکان دارد که بتوانید احساس‌های هیجانی را در اختیار بگیرید؛ زیرا واکنش هیجانی بسیار قوی است. بیاندیشید که بایستی چه‌گونه واکنش نشان می‌دادید. آن‌گاه تصویری ذهنی از خود ایجاد کنید که در آن بر ترس‌ها فایق آمده‌اید و همان کاری را می‌کنید که ذهن هوشیار شما دستور می‌دهد.
نیروی حیات‌بخش
ایمان تنها یک کلمه نیست؛ بلکه نیرویی است قطعی، حیات‌بخش، تواناکننده و دارای قدرتی پویا که شرایط را جذب می‌کند و افراد را به جنبش و عمل وا می‌دارد. عمل کننده‌گان جهان همه با ایمان به حرکت درآمده‌اند.
ایمان سرچشمۀ موفقیت است
اگر ایمان و اعتماد به نفس هر دو برای شما کار کند، هرگز شکست نمی‌خورید. با به کار گرفتن نیروی ایمان می‌توان کارهایی کرد که شبیه معجزه اند. همۀ اختراعات بزرگ فقط حاصل ایمان هستند. اندیشه‌های خویش و توانایی عملی کردن آن اندیشه‌ها را باور کنید و فراموش نکنید که نیروی سازندۀ شما تا هنگامی که به آن ایمان نداشته باشید، عمل نمی‌کند.
رسیدن به خواسته‌های درونی
شما در دورۀ تصویر و صوت ماشینی و الکترونیکی به‌سر می‌برید و فضای اطراف شما پر است از امواج رادیویی و تلوزیونی. علاوه بر آن، امواج فکر نیز ما را احاطه کرده است. ذهن شما در تمام مواقع چه در بیداری و چه در خواب، نسبت به چیزهایی که در اطراف‌تان رخ می‌دهد، به طور خودآگاه و ناخودآگاه واکنش نشان می‌دهد و خود به خود بر شما تأثیر می‌گذارد. پس ذهن ناخودآگاه هیچ مقاومتی نشان نمی‌دهد و با تکرار اندیشه‌های خویش، می‌توانید آن‌ها را در ذهن خود پایدار سازید. دو روش موثر وجود دارد که می‌توانید برای تقویت آن‌چه تصویر می‌کنید، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهید و هدف‌های خود را در ذهن مشخص و روشن کنید:
۱) با کلماتی روشن و گویا، هدف خود را روی کارت‌های کوچک بنویسید و آن‌ها را همیشه در دسترس داشته باشید تا بتوانید به آسانی به آن‌ها مراجعه کنید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.