سخنگوی ریاست‏جمهوری: امضای سند امنیتی با امریکا ناممکن شده است

- ۲۴ جوزا ۱۳۹۲

سخنگوی ریاست‎‏جمهوری افغانستان می‌گوید که بدترشدن وضعیت امنیتی سبب شده که امضای سند امنیتی افغانستان با امریکا برای حکومت حامد کرزی ناممکن شود.
ایمل فیضی سخنگوی رییس‎جمهور کرزی به روزنامۀ ماندگار گفت: امریکا مایل نیست که در ایجاد امنیت و دفع حمله‌های دشمنان افغانستان که از جانب استخبارات پاکستان توسط مزدوران‌شان صورت می‌گیرد، همکاری کند؛ بناً حکومت افغانستان هم نمی‌خواهد با امریکا سند امنیتی را امضا کند.
او گفت امریکایی‌ها در همۀ گفت‌وگوها و مذاکرات‌شان با جانب افغانستان، قبول کرده‌اند که طالبان از جانب استخبارات پاکستان حمایت می‌شوند و حمله‌های انتحاری و انفجار ماین‌های کنار جاده توسط طالبان و به دستور سازمان استخبارات پاکستان صورت می‌گیرد؛ اما در عمل هیچ کاری را در این زمینه انجام نداده‌اند.
او گفت سکوت امریکا و جامعۀ جهانی در بارۀ مداخلات پاکستان در امور افغانستان، سبب شده است تا افغانستان از امضای این سند خودداری کند.
آقای فیضی گفت: یکی از شرط‌های حکومت افغانستان برای امضای سند امنیتی با امریکا تأمین امنیت در افغانستان است؛ اما تا اکنون امریکا برای عملی‌شدن این شرط کاری انجام نداده است.
فیضی گفت: هرگاه حکومت و مردم افغانستان احساس کردند که امنیت در کشورشان تأمین شده و جلو حمله‌های انتحاری و انفجاری گرفته شده است، حکومت افغانستان این سند را با امریکا امضا خواهد کرد.
او افزود: چون به نظر نمی‌رسد که چنین شرایطی تا قبل از برگزاری انتخابات مساعد شود، حکومت فعلی افغانستان این سند را با امریکا امضا نمی‌کند؛ بنابراین خوب است که حکومت بعدی افغانستان که در نتیجۀ یک انتخابات شفاف به وجود می‌آید، این سند را باتوجه به شرایط مساعد باجانب امریکا امضا کند.
در همین حال، برخی از آگاهان به این باور اند که امریکا نمی‌خواهد سند امنیتی را با حکومت حامد کرزی امضا کند.
به نظر این آگاهان، امضای سند امنیتی باشرط‌های سیاسی همراه است که قبول‌شدن آن توسط امریکا برای دموکراسی در افغانستان صدمه می‌رساند.
یکی از این شرط‌ها معامله بر سر انتخابات و حمایت از نامزدی خوانده شده است که آقای کرزی از آن حمایت می‌کند.
از مدتی به این سو مذاکرات هیأت افغانستانی با جانب امریکایی روی امضای سند امنیتی با امریکا آغاز شده است. حکومت افغانستان امضای این سند را مشروط اعلان کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.