سازمان ملل متحد به حکومت افغانستان: جلو تقلب را در انتخابات بگیرید

- ۲۲ سرطان ۱۳۹۲

سازمان ملل متحد می‌گوید که کمک‌های خود به افغانستان را ادامه می‌دهد و هیچ طرحی برای پایان دادن مأموریت خود در این کشور ندارد.
موضوع بیرون کشیدن همه قطعات امریکایی از افغانستان برای اولین بار هفتۀ گذشته در روزنامۀ امریکایی «نیویارک تایمز» به بحث گرفته شد. اما سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان دوباره تنها گذاشته نخواهد شد و افغان‌ها می‌توانند روی کمک های جامعۀ جهانی در آینده نیز اطمینان داشته باشند.
یان کوبیچ، نمایندۀ سازمان ملل متحد روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که شورای امنیت جهانی در مورد وضعیت افغانستان بحث کرده است و بار دیگر حمایت دوامدار خود را از این کشور اعلام کرده است. به قول کوبیچ، سازمان ملل متحد با گروه‌های مختلف سیاسی و نهادهای دولتی از نزدیک کار می‌کند تا راه برای حاکمیت گسترده در افغانستان هموار شود. کوبیچ همچنان گفت که سازمان ملل متحد در پهلوی آن، در پروسۀ صلح و آشتی با مخالفان مسلح نیز سهم خود را ایفا می‌کند. کوبیچ گفت: «شورای امنیت سازمان ملل متحد روی وضعیت افغانستان بحث کرد. این شورا روی کمک‌های کنونی و پس از سال ۲۰۱۴ میلادی برای افغانستان پافشاری کرد. شورای امنیت همچنان روی روند صلح و آشتی ملی تمرکز نمود و دستاوردها در این زمینه را امیدوار کننده خواند. سازمان ملل متحد افزون بر آن، رشد اقتصادی افغانستان را بسیار مهم و سرنوشت‌ساز می‌خواند».
یان کوبیچ همچنان از حکومت افغانستان خواست تا به مسألۀ حقوق بشر در کشور توجه جدی کند. او اطمینان داد که در این رابطه نیز حکومت و مردم افغانستان از حمایت گستردۀ سازمان ملل متحد برخوردار خواهند بود. کوبیچ افزود: «دبیر کل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت روی حقوق بشر در افغانستان، به ویژه در رابطه با حقوق زنان، دختران و کودکان، تأکید کردند و در این راستا حمایت قوی خود را به افغان‌ها ابراز نمودند».
موضوع دیگر مورد بحث در شورای امنیت جهانی، برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف ریاست‌جمهوری در افغانستان بوده است. این شورا از حکومت افغانستان خواسته تا جلو هرگونه تقلب در انتخابات پیش رو را بگیرد. یا کوبیچ در کابل یادآور شد: «وعده‌های حکومت افغانستان، که انتخابات آینده سراسری خواهد بود و پس از یک پروسۀ مشورتی، به صورت آزاد و شفاف برگزار خواهد شد، نکات عمده‌یی هستند که سازمان ملل متحد بر آن نظارت خواهد کرد. ما همچنان به دیدگاه‌های احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی هم توجه می‌کنیم، و این همان چیزی است که انتظار داریم در انتخابات عملی گردند».
یکی از تقاضاهای مهم دیگر سازمان ملل متحد از افغانستان، مبارزه و اقدامات هرچه قاطع تر در برابر کشت و تجارت مواد مخدر است.
حفظ حقوق بشر، مبارزه علیه مواد مخدر، برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف، و یا مبارزه علیه فساد در افغانستان نه تنها خواست سازمان ملل متحد از افغانستان است، بلکه کشورهای کمک کننده به صورت انفرادی هم بارها کمک های خود را در برآورده شدن این خواست ها مشروط ساخته اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.