غارت یک مرکز ثبت نام انتخابات

- ۱۲ اسد ۱۳۹۲

یک مرکز ثبت نام انتخابات در ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار مورد دستبرد قرار گرفت و همه وسایل آن غارت شد.
این مرکز ثبت نام در کنار یک پوستۀ پولیس به شکل مستحکم و مصون ساخته شده و اطراف آن دارای دیوار های بلند و سیم خاردار بود.
از این مرکز دو پایه کمرۀ عکس برداری، کتاب های ثبت نام و سایر وسایل مورد ضرورت پروسۀ ثبت نام بصورت کامل به غارت برده شده است.
شاه محمد احمدی ولسوال ارغنداب ضمن تائید این واقعه می گوید که تحقیقات ابتدائی مشخص می سازد که این مرکز توسط پولیس مورد دستبرد قرار گرفته است و در این مورد تحقیقات جدی ادامه دارد.
عبدالرحیم احمدی معاون منطقوی کمیسیون انتخابات نیز ضمن تائید این خبر می گوید که موضوع تحت بررسی جدی ارگانهای مربوط قرار دارد.
لازم به تذکر است که این مرکز روز شنبۀ همین هفته به منظور ثبت نام واجدین شرایط رای دهی گشایش یافت که یگانه مرکز در تمام ولسوالی ارغنداب بود و تمام تدابیر لازم برای امنیت مرکز و ثبت نام کننده گان در آن در نظر گرفته شده بود.
مقامات مربوط به این باور اند که این جریان یک دزدی ساده نیست و جنبۀ سیاسی دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.