اعلام موجودیت یک جبهۀ تازۀ سیاسی برای «ملی‌سازی سیاست»

- ۳۰ اسد ۱۳۹۲

روز گذشته جبهۀ جدید تحت نام اعتماد ملی افغانستان که متشکل از چهار حزب و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می باشد، اعلام موجودیت کرد.
این جبهه متشکل از حزب انسجام ملی، حزب وحدت ملی اسلامی، حزب اعتدال ملی، حزب کار و توسعه و شماری از نماینده گان مجلس می‌باشد و محمد اکبری رهبر حزب وحدت ملی اسلامی و عضو مجلس نماینده گان در رأس این جبهه قرار دارد.
محمد اکبری رییس جبهۀ اعتماد ملی افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این جبهه، جبهۀ اعتماد ملی را رفیق احزاب دیگر دانسته و هدف از فعالیت‌شان را بهبود وضع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عنوان کرد.
عبدالقیوم سجادی سخنگوی جبهۀ اعتماد ملی افغانستان شعار این جبهه را «ملی سازی سیاست» عنوان کرده و استحکام نظام سیاسی موجود، حاکمیت قانون، استقرار صلح و تحکیم وحدت ملی را از اهداف این جبهه بیان کرد.
داوود کلکانی عضو مجلس نماینده گان به نماینده‌گی از استاد سیاف اعلام موجودیت این جبهه را تبریک گفت.
فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا ایجاد این جبهه را با اهمیت خوانده و از اعضای این جبهه خواست تا در نزدیکی و همکاری نزدیک با احزاب دیگر تحت هدف مشترک خدمت به مردم کار کنند.
میرویس یاسینی معاون اول مجلس نماینده‌گان نیز ایجاد این جبهه را برای آمدن صلح و ثبات در کشور امیدوار کننده دانست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.