خانه ملت به تعطیلی زودهنگام رفت

- ۲۰ میزان ۱۳۹۲

در جلسه دیروزی مجلس نماینده‌گان، مانند روزهای گذشته، تنها تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان حضور داشتند و به همین دلیل، مجلس امروز نیز تعطیل بود.
مجلس نماینده‌گان به علت غیرحاضر بودن اکثریت نماینده‌گان مردم در شورا، تقریبا از یک هفته بدین سو تعطیل است.
در جلسه دیروزی مجلس نماینده‌گان، مانند روزهای گذشته، تنها تعداد انگشت شماری از نمایندگان حضور داشتند و به همین دلیل، مجلس امروز نیز تعطیل بود.
قبل از این نیز بارها هیات اداری مجلس نماینده‌گان از غیرحاضری شماری زیادی از نماینده‌گان به شدت شکایت نموده و حتا خواهان کسر معاش و افشای نام شان در مقابل رسانه ها شده بود.
سیدمحمد حسن شریفی در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهور در این باره گفت: «ما به صورت دایم ۱۰۰ نفر در جلسه غیرحاضر داریم که اکثریت آنان مشغول کارهای شخصی اند».
سیداکرام الدین منشی مجلس نماینده‌گان اعلام کرده بود که بر اساس فیصله نمایندگان، وکلایی که بیشتر از ۳ روز غیرحاضری داشته باشند؛ معاش شان کسر و در صورت تکرار، نام شان مقابل رسانه ها به خوانش گرفته می شود.
اما متاسفانه با وجود این که شمار زیادی از نمایندگان به صورت تقریبا دایمی غیرحاضراند؛ اما تا هنوز به صورت منظم معاشات شان را دریافت می نمایند و هیات اداری هیچ گاه نامی از آن ها را اعلام نکرده است.
سیدمحمد حسن شریفی در مصاحبه ای با خبرگزاری جمهور در این باره گفت: « ما به صورت دایم ۱۰۰ نفر در جلسه غیرحاضر داریم که اکثریت آنان مشغول کارهای شخصی اند».
نمایندگان مدعی اند که نمایندگانی که در جلسات مجلس غیرحاضراند؛ مشغول کمپاین و تبلیغات انتخاباتی و کارهای شخصی خود می باشند.
آقای بلخابی غیرحاضری و بی تفاوتی برخی از نمایندگان نسبت به مجلس را خیانت و بازی با سرنوشت مردم عنوان نمود.
گفتنی است که هیات اداری مجلس نمایندگان دلیل غیرحاضری برخی از نمایندگان را فرا رسیدن ایام حج، نزدیک شدن عید سعید قربان و سفر نمایندگان به ولایت شان اعلام کرده بود.
اما تعدادی از نمایندگانی که در این روزها در مجلس حاضراند؛ غیرحاضری نمایندگان را خلاف قانون دانسته و حتا شماری از آنان را متهم به بی تفاوتی به خانه ملت می کنند.
این نمایندگان مدعی اند؛ نمایندگانی که در جلسات مجلس غیرحاضراند؛ مشغول کمپاین و تبلیغات انتخاباتی و کارهای شخصی خود می باشند.
جمهور

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.