۷۰۰ کودک بامیانی به مواد مخدر معتاد شده‌اند

- ۲۸ میزان ۱۳۹۲

اگرچه ولایت بامیان عاری ازکشت کوکنار بوده و مسوولان محلی می‌گویند هیچ دهقانی در این ولایت مواد مخدر کشت نمی‌کند اما آمار معتادین روز به روز در این ولایت بیشتر می‌شود.
درتازه ترین گزارش مسوولان محلی در این ولایت می‌گویند که حدود ۷۰۰ طفل زیر هفت سال تنها در ولسوالی ورس این ولایت معتاد به مواد مخدر شده اند.
به گفتۀ این مسوولان استفاده ازمواد مخدر به دلیل عدم آگاهی مردم از اضرار آن حالا به یک امرعادی مبدل شده است وحتا مادران برای آرامش اطفال شان وبرای تسکین سردردی، سینه بغل وپای دردی خودشان نیز ازآن استفاده می کنند.
محمد زمان بهلول ولسوال ولسوالی ورس ولایت بامیان دراین باره به رادیوآشنا صدای امریکا گفت: «به تازه‌گی ما دریافتیم که هفتصد طفل زیر سن هفت سال در ولسوالی ورس بامیان، مصاب به مواد مخدر شده اند که دلیل عمده آن عدم نظارت دقیق ارگانهای مبارزه با مواد مخدر و بی توجهی مسوولان صحی درزمینه آگاهی دهی بخصوص ریاست صحت عامه بامیان است.»
درآماری که چند ماه قبل ازسوی ریاست مبارزه با مواد مخدر بیان شده بود نشانگری بیش از ۵۰ هزار معتاد درولایت بامیان بود که شامل زنان، کودکان وجوانان می شد و این آمار روز بروز رو به افزایش خوانده شده است.
باشندگان این ولایت می‌گویند بی‌توجهی مسوولان صحی دراین ولایت برای آگاهی دهی مردم وجلوگیری قاچاق مواد مخدر از مسیر بامیان توسط نیروهای امنیتی ازجمله عوامل ازدیاد معتادین دراین ولایت است.
اما مسوولان ریاست صحت عامه بامیان می‌گویند این آمار تکان دهنده ازسوی آنان مورد تأیید نبوده اما، اعتیاد دربین خانواده ها به‌خصوص زنان واطفال را دراین ولایت رد نمی کنند.
داکتر ریحانه حیدری رییس صحت عامه بامیان دراین باره گفت: «به صورت کلی گفته می‌توانیم که بیشترین آمار معتادین در ولسوالی ورس است اما ارقام دقیق را به این دلیل گفته نمی توانیم که تا کنون ما سروی دقیق انجام نداده ایم.»
آغا حسین نظری رییس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان درباره استفاده مردم ازمواد مخدر به عنوان مسکن وادویه گفت : «شمار زیادی ازخانم ها و ریش سفیدان هستند که برای درد مفاصل، سینه بغل، پای دردی وکمر دردی ازتریاک استفاده می کنند که این آمار روز به روزدر حال افزایش است.»
در تمام ولایت بامیان تنها یک مرکز صحی ۲۰ بستر و یک مرکز ۱۰ بستر تداوی معتادین فعالیت دارد که درمرکز این ولایت موقعیت داشته ومسوولان محلی آنرا کافی نمی دانند.
رییس اداره مبارزه با مواد مخدر بامیان دراین باره گفت «تنها دو کلینیک قابلیت تداوی معتادان این ولایت را دارا نبوده وحد اقل ما به یک شفاخانه صد بیسترحوزوه ی درمرکزاین ولایت نیاز داریم ودر هرولسوالی باید کلینیک های ۲۰ بستر داشته باشیم.»
ازسویی هم، گفته می‌شود که بامیان در مسیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر افغانستان قرار گرفته وظن آن می‌رود که هزاران کیلوگرام مواد مخدر از این مسیر در داخل بامیان و هم درسایر ولایات کشور پخش می‌گردد.
مسوولان امنیتی این ولایت نیز رد نمی‌کنند که بامیان یک مسیرامن برای قاچاق وترانزیت مواد مخدر افغانستان به شمار می رود.
سمونمل محمد علی لکزی سرپرست فرماندهی امنیه بامیان دراین باره گفت: «امکان این وجود دارد که ازمسیربامیان مواد مخدر قاچاق شود اما نیروهای امنیتی ما درتلاش اند که سد راه قاچاق مواد مخدر ازمسیراین ولایت شوند.»
انتقادهای روز افزون از افزایش آمار معتادان در ولایت بامیان وجود دارد، اما تا هنوز هیچ اقدامی از سوی مسوولان امور برای جلوگیری از رخنه کردن این پدیده دربین مادران شیرده، زنان کهن سال، جوانان، اطفال وحتا معارف این ولایت صورت نگرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.