کمیسیون شکایات انتخاباتی: ۲۰ شکایت علیه نامزدان ثبت شده است

- ۲۸ میزان ۱۳۹۲

کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید تاکنون ۲۰ شکایت را از کابل و ولایات مختلف افغانستان در مورد نامزدان انتخاباتی دریافت کرده و قرار است به تمام این شکایت‌ها رسیده‌گی شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید پس از اعلام رسمی فهرست ابتدایی نامزدان، شهروندان افغانستان ۴۸ ساعت وقت دارند تا شکایت‌های خود را علیه نامزدان درج کنند.
این شکایت‌ها به صورت کتبی به شکل عریضه و یا با تکمیل فورم مخصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی ارایه می‌شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی تا ۲۵ عقرب وقت دارد که به این شکایت‌ها رسیده‌گی کند.
مسوولان این کمیسیون می‌گویند شکایت‌هایی دریافت کرده اند که می‌تواند منجر به حذف نام کاندیدا از لیست نهایی انتخابات شود.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز یکشنبه (۲۸ میزان ۱۳۹۲) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «از ۲۰ شکایت ما تاکنون به ۸ شکایت رسیده‌گی کرده ایم. بیشتر شکایات ارتباط می گرفت به [پروسه] ثبت نام کاندیداها؛ و کمیسیون فیصله‌های خود را نسبت به این شکایت‌ها صادر کرد».
مسوولان این کمیسیون می‌گویند رسیده‌گی به ۱۲ شکایت دیگر به اعلام لیست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی رابطه دارد. محسنی تاکید کرد که پروسه انتخابات باید مطابق به تقویم انتخاباتی که از پیش تعیین شده پیش برود. او گفت به محض اعلام فهرست نهایی کاندیدان، کار این کمیسیون در این مورد نیز آغاز خواهد شد.
سخنگوی این کمیسیون گفت شکایت‌هایی را دریافت کرده اند که می‌تواند منجر به حذف نامزدان از لیست نهایی شود: «اشخاص و افراد مشخصی هستند که ممکن است این شکایت‌ها نسبت به سرنوشت آن‌ها، نسبت به حضورشان در انتخابات تاثیر داشته باشد. ما منتظر لیست نهایی نامزدان هستیم».
مسوولان این کمیسیون می‌گویند کسانی که از سوی محکمه، مجرم شناخته شده باشند، از لیست نامزدان حذف خواهند شد؛ ولی اتهام بر نامزدان به تنهایی نمی‌تواند منجر به حذف نام کاندیدایی از فهرست نامزدان انتخابات شود.
رسیده‌گی علنی به شکایات
کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته است که به منظور شفافیت هرچه بیشتر، پروسه بررسی شکایت ها را به صورت علنی انجام دهد.
این در حالی است که در چهار انتخابات گذشته، کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی های خود را به دور از دید ناظران انتخاباتی و رسانه ها انجام می دادند و نتایج آن را اعلام می کردند.
محسنی گفت: «علنی بودن رسیده‌گی به شکایات در این دور انتخاباتی یکی از مسایلی است که به شفافیت بیشتر پروسه انتخابات کمک می‌کند و دغدغه‌هایی که دوستان گاهی مطرح می‌کنند نسبت به شفافیت رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی را، ما معتقدیم که مرفوع می سازد».
کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز در ولایات افغانستان دفتر ندارد؛ اما مسوولان کمیسیون می‌گویند پروسۀ جلب کمیشنرهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخابات آغاز شده است. قرار است دفاتر ولایتی کمیسیون در آینده نزدیک به فعالیت آغاز کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.