ایمانویل کانت

- ۱۳ سنبله ۱۳۹۱

وظیفه اصلیِ دولت‌هایِ حقیقی آن‌است که نگذارند به انسان‌ها مانند شیء نگریسته شود و دست‌کم، محدودیت و نگاهبانی را به حداکثر آزادیِ افراد اعمال کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.