اخلاق؛ بزرگترین سرمایه و بهترین داراییِ ما

- ۱۴ سنبله ۱۳۹۱

۱ـ اخلاقِ خوب، اختصاص به طبقه‌یی ندارد، در هر طبقه و صنفی پیدا شود، مورد احترام واقع می‌گردد.
۲ـ اخلاق خوب مانند آب جاری است که موجب حاصل‌خیزی کشتزار ها می‌شود.
۳ـ اخلاق بالاتر از قوانین است، زیرا قوانین همیشه همراه انسان نیست، ولی اخلاق همیشه با اوست.
۴ـ اشخاص عاقل و بااخلاق هرگز کلامی بر زبان نمی‌آورند که احساسات دیگران را جریحه‌دار سازد.
۵ـ انحطاط اخلاقی همیشه پیشاهنگ انقراض تمدن‌ها است.
۶ـ بداخلاق در دست دشمنی گرفتار است که هر جایی برود، از چنگ عقوبت او رهایی نیابد.
۷ـ بهترین میراثی که پدران برای فرزندان خود می‌گذارند، تربیت خوب است.
۸ـ به هر کس که می‌خواهد موفق شود، بگویید: اخلاق نیک را در خود پرورش ده.
۹ـ خط مستقیم نه تنها در هندسه بلکه در اخلاقیات هم کوتاه‌ترین راه است.
۱۰ـ صاحبان اخلاق، روح جامعۀ خود هستند.
۱۱ـ مردان قانون وضع می‌کنند و زنان اخلاق به وجود می‌آورند.
۱۲ـ وظیفۀ زن، تهذیب اخلاق مرد است.
۱۳ـ پیش از مسافرت از خصوصیات اخلاقی و سوابق رفیق راهت، پرس‌وجو کن و پیش از خرید خانه، همسایه‌ات را بشناس.
۱۴ـ ارزش‌های معنوی و اخلاقی حمایتگر اند، نه محدودیت‌آفرین.
۱۵ـ اخلاق باید بر هنر حکومت کند.
۱۶ـ اخلاق و عظمت مردان بزرگ، در طرز رفتارشان با افراد کوچک معلوم می‌شود.
۱۷ـ آداب و عادات به آسانی و سرعت به صورت اخلاق درمی‌آید.
۱۸ـ اخلاق اگر با اندکی هوش توام باشد، هزار مرتبه بر تحصیل زیاد بدون هوش و بدون اخلاق، ترجیح دارد.
۱۹ـ اخلاق یکی از بزرگترین قوای محرکۀ جهان است و در کمال تظاهرات خود، طبیعت انسانی را در عالی‌ترین شکل آن مجسم می‌سازد.
۲۰ـ اخلاق ساخته شده و حاضر و آماده نیست، بلکه ذره ذره، روز به روز خلق و ایجاد می‌گردد.
۲۱ـ اخلاق می‌تواند جانشین علم، مال، مقام، زیبایی و سایر مزایا باشد، اما هیچ نعمتی جای آن را نمی‌گیرد.
۲۲ـ در طبیعت و اخلاق انسانی، هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
۲۳ـ ملت بدون اخلاق، اخلاق بدون عقیده، و عقیده بدون فهم ممکن نیست.

منبع: www.Fekreno.org

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.