طرح بودجۀ مالی سال ۹۳ به مجلس سنا ارایه شد

گزارشگر:13-عقرب/1392 - ۱۲ عقرب ۱۳۹۲

mandegarوزارت مالیه افغانستان طرح بودجۀ مالی سال ۱۳۹۳ هجری شمسی را روز یکشنبه رسماً به مجلس سنا ارایه کرد.
وزارت مالیه می‌گوید، طرح بودجۀ عادی و توسعه‎یی سال ۱۳۹۳هجری شمسی ۲۷ درصد بیشتر نسبت به بودجه سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.
حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه در نشست روز یکشنبه مجلس سنا طرح بودجه سال آینده را رسماً به مجلس سنا ارایه کرد.
آقای زاخیلوال می‌گوید که بخش کلان این بودجه به هدف بلندبردن ظرفیت نیروهای امنیتی کشور اختصاص داده شده، تا آنها قادر به انجام عملیات مستقل شوند.
آقای زاخیلوال برخی عوامل افزایش در بودجۀ سالانه را چینن بیان داشت:
« ۴۹ میلیارد افغانی مصارف سکتور امنیت، ۹ ملیارد افغانی مطابق به قانون ازدیاد در حقوق شهدا و معلولین، ۵۰۰ ملیون افغانی افزایش در حقوق متقاعدین ملکی و نظامی، ۱٫۶ میلیارد افغانی افزایش در بودجۀ وزارت معارف و ۵۰۰ میلیون در حقوق استادان دانشگاه‌ها افزایش به میان آمده و بودجه اختصاص یافته است.»
آقای زاخیلوال افزود که در بودجۀ سال آینده ۴٫۹ میلیارد به بودجۀ عادی و ۳ میلیارد آن به بودجۀ توسعه‎یی اختصاص داده شده است.
به اساس معلومات وزارت مالیه در بودجه سال آینده به‌خاطر اعمار سرک ۴۹۵ میلیون دالر، برای وزارت آب و برق ۲۲۴ میلیون دالر، به وزارت زراعت ۷۵ میلیون دالر و برای وزارت معارف ۲۹۹ میلیون دالر اختصاص داده شده است.
در این حال، رییس مجلس سنا می‌گوید که به اساس قانون، آنان ۱۵ روز حق دارند تا روی این طرح نظریات شان را ارایه کنند.
فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا گفت: «امروز رسماً حق حکومت بود که بودجه را برای ما ارایه می‌کرد، اینکه راست است یا دروغ به ما گفت و حق شما است که در ۱۵ روز در مورد آن نظر بدهید. مثل سال های دیگر وقتی بودجه به کمیسیون‌ها می‌رود و نظریات جمع می‌شود اما تصمیم نهایی را ولسی جرگه می گیرید. هر قسم مشوره که شما دادید پس از آن ما وزیر را خواسته از او سوال، اعتراض و انتقاد کرده وی وضاحت خواهد داد.»
به اساس قانون اساسی، بودجه مالی هر سال از سوی وزارت مالیه تهیه و پس از بررسی مجلس سنا جهت تصویب نهایی به مجلس نماینده‎گان فرستاده می‌شود.
در سال‌های گذشته تصویب بودجه توسعه‎یی و عادی کشور بنابر انتقادات و اختلاف نظرهای برخی از اعضای شورای ملی، ماه‌ها طول کشیده است.
اعضای دو مجلس در سال‌های گذشته انتقاد کرده اند که وزارت مالیه به هنگام تهیه بودجه مالی تناسب ولایات و نیازمندی مردم در آن مناطق را مد نظر نگرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.