برگزاری نشست شورای عالی کنفرانس آجندای ملی

گزارشگر:9 قوس 1392

شماری از اعضای شورای عالی کنفرانس آجندای ملی در منزل احمد ولی مسعود تشکیل جلسه دادند.
در این نشست ضمن تاکید مجدد بر تشکیل شورای عالی کنفرانس آجندای ملی و بررسی مسایل سیاسی روز، بر اهمیت برگزاری انتخابات و تشکیل دولت وحدت ملی در فرایند انتخابات تاکید صورت گرفت.mandegar
این شورا فیصله کرد که بعد از این نهاد «آجندای ملی» تحت عنوان (کنفرانس آجندای ملی) (Conference of National Agenda (CNA شناخته می‌شود. در این نشست همچنان، گروه تماس کنفرانس آجندای ملی تعیین شد تا با نامزادان انتخابات ریاست‌جمهوری روی اهمیت و مزایای طرح آجندای ملی صحبت نموده، توجه نامزدان را به نیاز ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان معطوف بدارند .
قرار است تا چندی دیگر کنفرانس آجندای ملی با اشتراک نخبگان سیاسی- مدنی افغانستان از سراسر کشور دایر شود و در آن روی ایجاد دولت وحدت ملی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
دولت وحدت ملی طرحی است که از بستر آجندای ملی ارایه شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.