نامۀ وارده در پاسخ به «دادنامه مردم ولایت کاپیسا به رییس‌جمهور کرزی»

گزارشگر:13 دلو 1392 - ۱۲ دلو ۱۳۹۲

میرزا محمد رجاء ـ رییس صحت عامۀ ولایت کاپیسا

mandegar-3در شماره ۱۲۲۶ مورخ ۷ دلو سال ۱۳۹۲ روزنامۀ ماندگار، مطلبی زیر عنوان «دادنامه مردم ولایت کاپیسا به رییس جمهور» به نشر رسید که اینک بر اساس قانون رسانه‌های همه‌گانی، نکاتی چند در بخش خدمات صحی در پاسخ به این مطلب ارایه می‌گردد.
ابتـدا لازم است که معلوماتی مختصر در مورد وضعیت و چه‌گونه‌گی عرضۀ خدمات صحی در ولایت کاپیسا ارایه گردد:
– در مجموع در ولایت کاپیسا ۴۶ مرکز صحی شامل شفاخانۀ صد بستر ولایتی، سه شفاخانۀ ولسوالی، یک شفاخانۀ تداوی معتادین، شش باب مرکز صحی جامع، شانزده باب مرکز صحی اساسی، پانزده باب مرکز صحی فرعی، یک مرکز صحی برای کوچی‌ها، یک مرکز صحی برای مهاجرین داخلی و یک مرکز صحی برای محابس و دو مرکز کمک‌های اولیه فعالیت دارند.
– در مرکز ولایت کاپیسا: یک شفاخانۀ ولایتی صدبستر، یک شفاخانۀ تداوی معتادین، یک مرکز صحی، دو مرکز صحی اساسی، دو مرکز صحی فرعی و یک مرکز کمک‌های اولیه فعالیت دارند.
– در ولسوالی اله‌سای: یک مرکز صحی جامع بستردار، دو مرکز صحی اساسی و سه مرکز صحی فرعی حتا در دورترین نقطه اله‌سای به‌نام کوتی فعالیت دارند.
– در ولسوالی تگاب: یک شفاخانۀ ولسوالی، سه مرکز صحی اساسی و دو مرکز صحی فرعی فعالیت دارند.
– در ولسوالی نجراب: یک شفاخانۀ ولسوالی، یک مرکز صحی جامع، چهار مرکز صحی اساسی و چهار مرکز صحی فرعی فعالیت دارند.
– در ولسوالی کوهبند: یک مرکز صحی جامع بستردار، یک مرکز صحی اساسی و دو مرکز صحی فرعی فعالیت دارند.
– در ولسوالی حصۀ اول کوهستان: یک شفاخانه ولسوالی، دو مرکز صحی جامع یک مرکز صحی اساسی فعالیت دارند.
– در ولسوالی حصۀ دوم کوهستان: یک مرکز صحی جامع، دو مرکز صحی اساسی و یک مرکز صحی فرعی فعالیت دارند.
– تمام شفاخانه‌ها مجهز به یک تا دو عراده امبولانس می‌باشند و تمام مراکز صحی جامع مجهز با امبولانس می‌باشند.
– تمام مراکز صحی، اکمالات لوژستیکی و دوایی کافی و به‌موقع شده‌اند.
– در تمام مراکز صحی، پرسونل فنی مسلکی از طریق رقابت آزاد استخدام شده است.
– شفاخانه تداوی معتادین فعلاً به فعالیت آغاز نموده است.
– ده تیم عاجل ایمرجنسی مجهز به امبولانس بوده که عندالموقع در حوادث غیرمترقبۀ ولایات بغلان، پروان، پنجشیر و کابل همکاری نموده است.
– مرکز صحی برای کوچی‌ها فعال بوده است.
– مرکز صحی برای مهاجرین داخلی فعال بوده است.
– مرکز صحی برای محبوسین فعالیت دارد.
– چهل و دو پروژه ساختمانی صحت عامه کاپیسا تکمیل گردیده است.
– بیست و یک پروژه ساختمانی صحت عامه کاپیسا تحت کار بوده است.
– در سال جاری مکتب و انستیتوت قابلگی صحت عامه کاپیسا به تعداد پنجاه و سه تن قابله های مسلکی را از ولایات کاپیسا، پروان، پنجشیر و بدخشان فارغ داده و به جامعه تقدیم نموده است.
– سی تن شاگردان نرسنگ زنانه در انستیتوت علوم صحی کاپیسا مصروف درس خواندن و تحصیل می‌باشند که در ارزیابی های صورت گرفته شده بلندترین نمره را گرفته‌اند که دلالت به کیفیت می‌نماید.
– صحت عامه کاپیسا برای بیشتر از هزار تن از پرسونل صحی خود سیمنار داده است.
– بعضاً صحت ‌عامه کاپیسا در مورد کیفیت و کمیت خدمات صحی به اساس ارزیابی ملی و بین‌المللی مقام اول را کسب کرده است.
– با این‌همه دعوی نداریم که همه نیازمندی ها و تقاضاهای مردم کاپیسا را مرفوع ساخته‌ایم، بلکه بر اساس شرایط و ظروف مملکت خود، آن‌چه در توان داریم در مورد عرضه خدمات با کیفیت دریغ نمی‌ورزیم. جز این نیست از برای انسان ها مگر اینکه سعی و تلاش کنند و زود است که ثمرۀ آن را دریابند.
– این همه دستاوردها از شروع قیادت و رهبری رییس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان حامد کرزی، وزرای صحت عامه، مقام های ولایت کاپیسا در ادوار مختلف و تیم تطبیق کننده عرضۀ خدمات صحی صحت عامه کاپیسا بوده که تحت هدایت و رهنمایی بزرگان و همۀ نماینده های ملت کاپیسا بوده که با امتیازات بسیار ناچیز خودها را استهلاک نموده و قربانی خدمات برای مردم رنجدیده و مسلمان کاپیسا شده ‌اند که افتخار آن برای رییس جمهور، وزیر صحت عامه، مقام های ولایت و نماینده‌های کاپیسا می‌باشد. دوست ما که شکایت نموده است، فقط برای موصوف می‌گوییم که انسان باید شاکر الله(ج) باشد، زیرا اگر ما شکر نعمات ‌الله(ج) را به جا آوردیم، خداوند(ج) در نعمات خود فزونی را فراهم می‌سازد و اگر کفران نعمت کردیم، عذاب خداوند سخت است.
صحت عامۀ کاپیسا جلسات هماهنگی صحی را در سطح ولایت، در سطح شفاخانه، در سطح مراکز صحی و حتا در سطح جامعه دارد و در آن جلسات، نماینده های واقعی مردم اشتراک می‌ورزند و با نظریات نیک، طرح های سازنده و انتقادات سالم خویش در غنامندی جلسات افزوده و کیفیت خدمات بهتر می‌شود. دوست شاکی ما لازم بود حد اقل در یکی از مجالسِ صحت عامه اشتراک می‌ورزید و موضوعات را مطرح می‌کرد؛ زیرا مؤمن آیینۀ مومن است، متوجه شوید که آیینه چه‌طور در اصلاح انسان می‌کوشد و چطور خلاها را برملا می‌سازد. ما باید صفت آیینه را به خود بگیریم. در غیر آن چنین حرف ها غیبت، تهمت و بهتان خواهد بود.
برای دوست شاکی خود می‌گوییم که حد اقل ده سال گذشته را پی‌هم تا وضعیت فعلی و سال‌های قبل از ۱۳۸۰ به مقایسه گیرد، آن‌گاه الله(ج) را ناظر دیده و قضاوت عادلانه کند تا حقیقت برای آن واضح و برملا شود و اگر لازم می‌بیند، لطف نماید به صحت عامۀ کاپیسا تشریف بیاورد و در مورد حقایق توسط چشم‌دید خود آگاهی حاصل نماید.
خداوند همۀ ما و شما را هدایت فرماید که برای ملت رنجدیده و مسلمانِ خویش مصدر خدمتِ بیشتر از گذشته‌ها شویم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.