پیام احمد ولی مسعود به مناسبت برگزاری انتخابات

گزارشگر:17 حمل 1393 - ۱۶ حمل ۱۳۹۳

حضور گسترده و پرشور مردم در روز رای‌دهی با همۀ تهدیدها و صحنه‌سازی‌ها، چند مورد را به وضوح ثابت ساخت.
۱- نمایشی بود از تمثیل ارادۀ ملی و بیداری ملی. مردم پیام دادند که مصمم اند و انگیزۀ قلبی دارند تا سرنوشت خویش را خودشان تعین نمایند .
۲- با حضور پرشکوه به‌پای صندوقهای رأیدهی، دست رد به طالبان و تفکر افراطی زدند و به صراحت اعلام کردند mnandegar-3که پس از این هیچ متحجر و عقب‌گرا را اجازه نمی‌دهند که حق‌شان را به بازی بگیرند و سرنوشت‌شان را با ترور، وحشت، دهشت و جنگ ‌های روانی نابود سازند .
۳- راه را برای آینده‌ها هموار ساختند و نقشۀ راه را به خوبی پیمودند و حافظۀ ملی را به آینده‌گان به میراث گذاشتتند.
۴- در دشوارترین مقطع تاریخ از آزمون بزرگ ایجاد ارادۀ ملی موفقانه بیرون آمدند و حال مسوولیت رهبران سیاسی است که چگونه این اراده را با ایجاد دولت ملی تمثیل می‌نمایند .
۵- با در نظرداشت مسایل فوق مسوولیت نهادهای انتخاباتی، حکومت و نهادهای ذیربط در قبال حافظت و حراست این امانت بزرگ ملی فوق‌العاده خطیر است و کوچک‌ترین تعلل و غفلت در این باب، عواقب ناگواری برای همه خواهد داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.