روزنـامۀ ماندگار شش ساله شـد

گزارشگر:17 حمل 1393 - ۱۶ حمل ۱۳۹۳

روزنامۀ ماندگار با نشر این شماره، پای به ششمین سال نشراتی‌اش گذاشت.
روزنامه ماندگار در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و نخستین شماره‌‌اش را به تاریخ شانزدهم حمل آن سال، بروز داد.
تا اکنون این روزنامه با فراز و فرودهای زیادی روبرو بوده و به‌رغم همۀ چالش‌هایی‌که در برابرش قرار داشته، به‎عنوان یک رسانۀ رسالت‌مند و متعهد به مردم افغانستان، عمل کرده است. mnandegar-3
امسال شش ساله‌گی روزنامۀ ماندگار با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برابر شده است.
روزنامۀ ماندگار آغاز جدیدی در روزنامه‎نگاری افغانستان بود و دست‌‎اندرکاران این روزنامه با کسب تجربۀ شش ساله، می‌کوشند رسالت خویش را هرچه بهتر و خوب‎تر در برابر جامعۀ افغانستان انجام دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.