دعوای کوچیان بر سر جای‌داد در کابل

گزارشگر:4 ثور 1393 - ۰۳ جوزا ۱۳۹۳

mnandegar-3کوچیان در قصبۀ کابل، به شرکت‌های ساختمانی‌یی که مصروف شهرک‌سازی در این منطقه اند حمله کرده و کارکنان آن‌ها را به مرگ تهدید نمودند.
کارکنان شرکت‌ها در قصبۀ کابل می‌گویند که کوچیان شنبه شب ضمن تهدید این کارکنان و نگهبانان شهرک‌ها، گفته‌اند که از ساخت و ساز این شهرک‌ها جلوگیری خواهند کرد و کار در شهرک‌ها باید توقف یابد.
آمر حوزۀ پانزدهم شهر کابل نیز با تایید این گزارش می‌گوید که چندین بار درگیری میان پولیس و کوچیان بر سر غصب زمین در این محل صورت گرفته‌است.
این در حالی‌ست که کوچیان در منطقۀ پروان دوم، افشار، اطراف چهارراهی مارکیت و بخش‌های دیگری از کابل نیز به گونۀ غیر قانونی روستاهایی را با ساختن خانه‌‎های گلی و نگهداری مواشی در محیط شهری که حتا سبب خرابی محیط زیست می‌گردد، ساخته‌اند.
اما دولت تا کنون هیچ اقدامی را در زمینۀ کمک، دادن جای مشخص ، انتقال‌شان به جای دیگر ویا جلوگیری از غصب زمین توسط آنان انجام نداده‌است.
کوچیان قصبه مدعی اند که محل ساخت و ساز شهرک‌ها جای‌داد آنان می‌باشد و باید از ساختن این شهرک‌ها جلوگیری گردد.
از سویی، باشنده‌گان قصبه از دولت می‌خواهد تا جلو غصب غیر قانونی زمین توسط کوچیان را بگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.