ده اشـتباه کمیسـیون‌های انتـخاباتی که نباید تکرار شود!

گزارشگر:کسرا انصار/ 21 جوزا 1393 - ۲۰ جوزا ۱۳۹۳

امروز چهارشنبه آخرین روز پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست‎جمهوری و هواداران‌شان است و ساعت دوازده‌ونیم امشب این فرصت پایان می‌یابد.
بعد از سپری‌شدن دورۀ سکوت، مردم افغانستان روز شنبه (۲۴ جوزا) پای صندوق‎های رأی می‌روند تا رییس‌جمهور آیندۀ شان را برگزینند. عمده‎ترین نگرانی رأی‌دهنده‎‌گان در دور دوم انتخابات، آن اشتباهات، تخلف‌ها و تقلب‌های سازمان‌یافته‌یی‌ست که کمیسیون‌های انتخاباتی در دور اول مرتکب شدندmnandegar-3 که در نتیجۀ رأی مردم تأثیر منفی گذاشته و انتخابات را به دور دوم کشاند.
بنابراین، پیش از این که به پای صندوق‎های رأی برویم، یادآوری ده نکتۀ مهم را لازم می‌دانیم که کمیسیون‎های انتخاباتی به آن توجه جدی نموده و از برخوردهای جانب‌دارانه خودداری کنند.
١- در دور اول انتخابات، ده‌ها هزار رأی مردم افغانستان به دلیل نبود مهر کمیسیون در برگۀ نتایج و نبود امضای رییس محل و امضای ناظران، باطل اعلام شد؛ این نقیصه را کمیسیون مستقل انتخابات باید رفع کرده باشد. در دور دوم به هیچ صورت پذیرفتنی نیست که اشتباه کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، سبب ابطال رأی مردم گردد.
٢- اسنادی در دست است که در دور اول انتخابات، قلم‌هایی‌که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به محلات رأی‌دهی ارسال شده بود، در جاهایی متفاوت از جاهای دیگر بوده است. به این معنا که رنگ قلمی که به وسیلۀ آن نتایج آرای مردم در محلات در برگۀ نتایج رسانده می‌شد، در شماری از ولایات طوری بوده است که رنگ آن پس از گذشت یکی دو روز از انتخابات رفته است و اعتبار کاپی برگۀ نتایج که نزد نامزدان بوده، از بین رفته است.
٣- در دور اول، کمیسیون مستقل انتخابات، صدها مرکز رأیدهی را در ولایت‌های مشخص، بدون دلایل موجه، تفتیش و بازشماری کرد و در نتیجه، هزاران رأی شهروندان باطل گردید. در دور دوم، تفتیش و بازشماری مراکز و محلات رأی‌دهی، بدون دلایل موجه، قابل قبول نیست و کمیسیون نباید این اشتباه را بار دیگر تکرار کند.
۴- در روز برگزاری دور دوم انتخابات، کمبود برگه‌های رأی‌دهی، این بار اصلاً قابل توجیه نیست و کمیسیون نباید اشتباه دور اول را تکرار کند.
۵- برخورد دوگانه با رأی مردم جنایت است و کمیسیون باید متوجه این مسأله باشد.
۶- در روز برگزاری انتخابات، زمان رأی‌گیری در ولایت‌های نا امن و کم نفوس، نباید تمدید شود. این مسأله در دور اول مشکل‌آفرین شد و در شماری از ولایت‌ها، تاریکی شب، زمینۀ دست برد در رأی مردم را فراهم کرد.
٧- کمیسیون شکایات انتخاباتی باید جلو ثبت شکایت‌های خیالی را بگیرد. گفته می‌شود که در دارالانشای کمیسیون شکایات در شماری از ولایت‌ها و نیز در بخش تحلیل و بررسی دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی، ده‌ها مورد شکایت، علیه یک نامزد مشخص توسط کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی به ثبت رسیده و باعث ابطال رأی مردم شده است. این خیانت بزرگ نباید تکرار شود. تکرار این خیانت، واکنش‌‌های جدی را در پی خواهد داشت. همچنان، بخش حقوقی و تحلیل و بررسی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، نیاز به اصلاحات جدی دارد؛ زیرا شماری از قوم‌گراترین آدم‌ها آنجا استخدام شده اند و ٩٠ درصد به یک قوم تعلق دارند که به گونه سازمان یافته به نفع نامزد مشخصی در دور اول کار کرده اند.
٨- کمیسیون شکایات انتخاباتی باید جلو برخوردهای دیوانه‌وار با رأی مردم را بگیرد. در دور اول، نزدیک به صدها هزار رأی مردم بدون اسناد و دلایل قانونی در هرات باطل شد و سپس ثابت شد که آن فیصله خلاف قانون بوده است؛ اما ستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشستی که با رییسان ولایتی کمیسیون شکایات داشته است، از عبدالله شیرزی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات به عنوان یک «الگوی خوب» یاد کرده و به‌گونۀ غیر مستقیم توصیه کرده که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت‌ها، باید مثل او عمل کنند.
٩-کمیسیون شکایات انتخاباتی، باید برخورد چندگانه با کمیشنران ولایتی این کمیسیون را کنار بگذارد و دستورهای غیر قانونی به دفاتر ولایتی صادر نکند.
١٠- کمیسیون شکایات انتخاباتی، با فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی‌اش برخورد چندگانه کرده است و این اشتباه اگر تکرار شود، باعث فروپاشی این کمیسیون خواهد شد. همچنان ادامۀ فیصله‌های فردی و پنهانی دربارۀ شکایت‌ها دیگر پذیرفتنی نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.