برخی اعضای مجلس سنا: جان‎‌کری «شاه‎کلید» انتخابات افغانستان است

گزارشگر:23 سرطان 1393 - ۲۲ سرطان ۱۳۹۳

mnandegar-3رییس مجلس سنا می‌گوید که پادرمیانی جان کری در حل بن بست سیاسی، برای نامزدان ننگ است.
به باور او، نامزدان می‌توانستند خود به چنین توافقی دست یابند.
فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: پادرمیانی جان کری وزیرخارجه امریکا در حل بن بست سیاسی انتخابات، برای نامزدان عار و ننگ است.
آقای مسلم یار افزود: « فیصله جان کری یک فیصلۀ دهقانی و عادی است که خود نامزدان نیز می‌توانستند به آن دست یابند؛ اما افسوس که رسم چنین شده تا در انتخابات افغانستان حتما باید جان کری فیصله کند».
برخی سناتوران جان کری را «شاه کلید» انتخابات افغانستان خواندند.
بشیراحمد صمیم افزود: « انتخابات افغانستان شاه کلید پیدا کرده است که بدون آن نمی‌شود بن بست را شکستاند».
از سوی دیگر، برخی سناتوران از توافق نامزدان در بیرون رفت از بن بست انتخاباتی استقبال کردند.
انارکلی هنریار گفت: « ما از توافق نامزدان به منظور بیرون رفت از بن بست در انتخابات استقبال می‌کنیم؛ با این توافق از رفتن افغانستان به بحران جلوگیری و وحدت ملی تشدید خواهد شد».
سناتوران ابراز امیدواری کردند که با این توافق وضعیت روانی و ذهنی مردم افغانستان بهتر خواهند شد.
جان کری، وزیر خارجه امریکا به منظور شکستاندن بن بست سیاسی روز جمعه وارد افغانستان شد و پس از ساعت‌ها نشست و گفت‌وگو با نامزدان، توافق آنان را بر تفتیش تمامی آرا و تشکیل حکومت وحدت ملی را حاصل کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.